Algemene Vergadering gaat niet door

Voor onze huurders en leden

Op dit moment lopen de besmettingen met het coronavirus helaas weer op. Wij volgen het RIVM advies om persoonlijke contacten zoveel mogelijk te beperken, dit om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wat betekent dit?
Voor Woningbouwvereniging Poortugaal betekent dit dat Algemene Vergadering niet door kan gaan. Zowel uw gezondheid als die van onze collega’s staat voorop.

Digitale Algemene Vergadering
Onze voorkeur gaat altijd uit naar persoonlijk contact. Gezien de huidige situatie hadden we al op het aanmeldstrookje onderaan gevraagd dat mocht het nodig zijn of u dan ook interesse had in de digitale variant. We hebben helaas voor de digitale variant te weinig aanmeldingen gekregen.

Fysieke bijeenkomst
We hopen in het voorjaar 2021 alsnog een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren. In de decembereditie van het Woonmagazine zal wel net als ieder jaar een overzicht worden geplaatst.

Even voorstellen
Onze nieuwe directeur-bestuurder per 1 december 2020 is de heer Jacques Reniers. Hij gaat René Kouters vervangen die van zijn pensioen gaat genieten.

Ons nieuwste lid van de Raad van Commissarissen is Eric Roodnat. De heer Roodnat is in de plaats gekomen van Jan Willem van der Meer. Raymond van Praag heeft de voorzittersrol overgenomen van Jan Willem van der Meer.

Wij bedanken René Kouters en Jan Willem van der Meer voor hun inzet de afgelopen jaren! Mocht u nog telefonisch afscheid willen nemen neem dan contact met ons op.

Mandaat Klankbordgroep

Ook dit jaar heeft de Klankbordgroep weer een belangrijke bijdrage geleverd. Dit jaar stond onder andere het wervingsprofiel van de nieuwe directeur-bestuurder op de agenda en zit er een lid van de Klankbordgroep in de projectgroep Schutskooiwijk & Poortugaal-West.

Ook is schriftelijk advies uitgebracht over onder andere het bod aan de gemeente Albrandswaard en het herijken van het Koersplan 2021-2022 en beleid Duurzaamheid voor de komende twee jaar. Wij hebben geen bezwaar gehad. Dit betekent dat de Klankbordgroep ook komend jaar weer het mandaat krijgt van de Algemene Vergadering voor het schriftelijk adviesrecht! Wilt u ook meedenken in de Klankbordgroep? Laat het ons dan weten.