Artikelen door Brenda Burgmans

WBV Poortugaal en SWA helpen tegen eenzaamheid

Help mee de eenzaamheid onder de oudere en kwetsbare inwoners te bestrijden! Na de landelijke oproep om het sociaal contact met ouderen en kwetsbare inwoners zoveel mogelijk te vermijden om zo het coronavirus niet verder te verspreiden, dreigt de eenzaamheid onder deze groep nog groter te worden! Bezoekjes worden afgezegd, hun vaste activiteiten gaan niet […]

Wij zoeken een RvC lid

De RvC bestaat uit drie leden. De zittende commissaris (Jan Willem van der Meer) is aftredend in juli 2020 vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn. Bij de samenstelling van de raad wordt integraal de Governancecode Woningbouwcorporaties toegepast. In deze code, in de statuten en de profielschets worden eisen gesteld aan de samenstelling van de […]

Week van de veiligheid

Van maandag 7 oktober tot en met zondag 13 oktober is het de Week van de Veiligheid. Ook de gemeente Albrandswaard doet dit jaar mee aan deze landelijke week om aandacht te vragen voor verschillende veiligheidsthema’s.  Samen kunnen we veel doen om in Albrandswaard het gevoel van veiligheid te behouden, of misschien zelfs te verbeteren. […]

Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Meer dan 180 woningcorporaties dienen vandaag bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een extra belasting op sociale huurwoningen die woningcorporaties betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting. Ook Woningbouwvereniging Poortugaal doet mee aan deze actie. In deze tijd van woningnood is […]

Week tegen Eenzaamheid

Voelt u zich wel eens eenzaam? Of kent u iemand die eenzaam is? In Albrandswaard wordt in de Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober extra aandacht besteed aan eenzaamheid. De Week tegen Eenzaamheid is bedoeld om een vuist te maken tegen dit ‘verborgen’ probleem en waarbij mensen worden opgeroepen geen toeschouwer […]

Visitatie uitkomst 7,2 gemiddeld

Het definitieve rapport is binnen en Woningbouwvereniging Poortugaal heeft gemiddeld een 7.2 voor de maatschappelijke visitatie gekregen, mede dankzij onze belanghouders. WBV Poortugaal is voor het eerst in 2011 gevisiteerd. Inmiddels is de methodiek van meten diverse keren geëvalueerd en dusdanig veranderd waardoor niet langer de 1 op 1 vergelijking kan worden getrokken tussen de […]

Visitatie

Wat een mooie reactie van de Visitatiecommissie op Twitter! We zijn in afwachting van het definitieve rapport en bijbehorende cijfers die we na ontvangst uiteraard met jullie gaan delen! Voorzitter Hein Albeda op Twitter: “Wat een leuke visitatie bij @WBVPoortugaal ! Kleinschalig, daadkrachtig en betrouwbaar, lokaal betrokken en met veel vertrouwen van belanghouders.

WBV Poortugaal is voor de derde keer gevisiteerd!

In 2011 en 2015 werd WBV Poortugaal eerder gevisiteerd. De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van deze visitaties boden bruikbare en nuttige informatie. WBV Poortugaal herkende grotendeels wat er in het visitatierapport stond. Daarom is onder andere het Koersplan ook geactualiseerd. In de eerste helft van 2019 is WBV Poortugaal voor de derde keer gevisiteerd. […]

Check Brandveiligheid

In Albrandswaard worden sinds een aantal jaar woningchecks op brandveiligheid uitgevoerd. De brandweer doet dit in samenwerking met de gemeente Albrandswaard. De doelstelling van de gemeente is om alle huurwoningen in Albrandswaard te laten controleren op brandveiligheid. Belangrijk in dit project is de samenwerking met de verschillende woningbouwcorporaties. De afgelopen jaren heeft de brandweer alle […]