Huurtoeslag 2020

Veel huurders hebben nog recht op huurtoeslag over 2020

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. Door een wetswijziging zijn de harde inkomensgrenzen afgeschaft. Vóór die tijd kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Maar sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Het is dus niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling wegvalt.   

Huurtoeslag over 2020 vóór 1 september 2021 aanvragen

Het blijkt dat nog veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden. Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wél recht op hebben, kunnen tot 1 september 2021 nog huurtoeslag over 2020 aanvragen. Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag en zo ja op welk bedrag? Maak een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

Huurtoeslag aanvragen of een wijziging doorgeven?                                                                                     

—    Mijn toeslagen, via www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

—    De BelastingTelefoon 0800 – 0543. Hiervoor heeft u uw burgerservicenummer nodig.

—    Op het Belastingkantoor. Maak hiervoor een afspraak. Bel de BelastingTelefoon.