Prestatieafspraken Wonen 2021 en 2022

De in Albrandswaard werkzame woningcorporaties, hun huurdersorganisaties en de gemeente Albrandswaard hebben in december prestatieafspraken afgesproken voor de komende twee jaar. Vanwege de geldende coronamaatregelen vond de ondertekening op afstand plaats.

In de prestatieafspraken wordt onder andere aandacht besteed aan de stijgende behoefte aan woningen en de verdeling, betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
Op het gebied van de hoeveelheid sociale (huur)woningen gaan of zijn de woningcorporaties in gesprek met de gemeente over hun bijdrage hierin.

Ook wordt er een koppeling gemaakt met het vraagstuk Wonen en Zorg en is er oog voor het verder ontwikkelen van het convenant Vroegsignalering en voorkoming van huisuitzettingen.

“Ik ben blij dat we als gemeente samen met de corporaties en hun huurders wederom goede afspraken hebben gemaakt voor de komende jaren”, meldt wethouder Ronald Schneider. “Zowel huidige als ook toekomstige huurders kunnen rekenen op onze gemeenschappelijke inzet om in Albrandswaard betaalbaar wonen te realiseren in een mooie omgeving.”

De prestatieafspraken zijn gemaakt met de woningcorporaties Wooncompas, Woningbouwvereniging Poortugaal, Woonzorg Nederland en Havensteder en door Stichting Huurdersalliantie De Brug, bewonerscommissie Rhoon en Bewonerscommissie Twee-, en Vierspan. Schneider: “Samen zetten we ons in voor een mooi Albrandswaard.”