Woningbouwvereniging Poortugaal is een kleine woningcorporatie in de gemeente Albrandswaard. We bieden kwalitatief goede, betaalbare en gevarieerde woningen, voornamelijk in de woonkern Poortugaal. Daarbij vinden we het belangrijk dat onze huurders prettig kunnen wonen en leven in buurten en wijken. We zoeken daarom naar een goede balans tussen de noodzakelijke bouw van nieuwe woningen en de behoefte om onze leefgemeenschap zo groen mogelijk te houden. Ook van onze huurders vragen we dat ze bijdragen aan een verzorgde woon- en leefomgeving.

Al bijna 100 jaar

Woningbouwvereniging Poortugaal werd op 19 april 1918 officieel opgericht. In 1919 bouwden we de eerste 16 woningen aan de Kruisdijk. Dit was vroeger de verbindingsweg met de buurgemeenten. Voor een twee-onder-een-kapwoning moesten huurders destijds ƒ 2,75 per week betalen. De huizen werden in 1987/1988 afgebroken om plaats te maken voor een rij van 16 nieuwe huurwoningen.

Bestuursmodel

Woningbouwvereniging Poortugaal werd altijd bestuurd door een zogenoemd vrijwilligersbestuur. De bestuursleden hebben deze bestuursfunctie veelal naast hun eigen baan en met zeer grote betrokkenheid ingevuld. De voormalige Raad van Bestuur wilde gezien de ontwikkelingen en complexiteit van het terrein volkshuisvesting het besturen van de vereniging professionaliseren. Daarom wilde het zijn taken samenvoegen met die van de directeur. In juli 2012 is ons bestuursmodel gewijzigd van een drielagenstructuur met een Raad van Commissarissen, een bestuur en een directeur naar een tweelagenstructuur met een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder.

Download onze statuten

Ondernemingsplan ‘Thuis in Albrandswaard’

In ons ondernemingsplan leest u wat onze koers is voor 2013-2016 en welke concrete resultaten we in deze periode willen bereiken. Het ondernemingsplan beschrijft waar Woningbouwvereniging Poortugaal voor staat en waar we nu en de komende jaren aan werken. We werken bijvoorbeeld aan het verduurzamen van onze woningvoorraad, om de energielasten voor onze huurders zo laag mogelijk te houden. Zodat de woonlasten ook in de toekomst betaalbaar blijven.

Download ons ondernemingsplan 2013 – 2016 ‘Thuis in Albrandswaard’

Download het Klanttevredenheidsonderzoek van USP uit 2012

PDF documenten in deze tekst: