Mariput-locatie

We zijn in gesprek met de gemeente Albrandswaard en de ontwikkelaar van dit gebied. Wij hopen hier op termijn een aantal sociale huurwoningen te realiseren.

De Mariput-locatie ligt ingeklemd tussen de metro ten noorden van het gebied en de Kruisdijk ten zuiden. Het gebied wordt aan de westkant ontsloten via de Hofhoek naar de N492, die evenwijdig loopt aan de Kruisdijk. Deze locatie is in eigendom van Mariput Vastgoed BV.