Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging 2021

Huurders in een sociale huurwoning met een laag inkomen kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering besloten.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Of u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging hangt af van:

 • Uw kale huurprijs, deze moet hoger zijn dan € 633,25. De kale huur is de huur zonder servicekosten.
 • Uw (gezamenlijk) inkomen.
 • De samenstelling van uw huishouden.

De voorwaarden staan in onderstaande tabel.

Wanneer hoeft u als huurder zelf niets te doen?

Wij hebben van alle huurwoningen met een kale huurprijs hoger dan € 633,25 gegevens bij de Belastingdienst opgevraagd. De Belastingdienst heeft doorgegeven welke huurders op basis van het inkomen van 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Huurders die op basis van deze opgave in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging hebben vóór 1 april 2021 van ons een huurverlagingsvoorstel ontvangen.

De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij hebben alleen gehoord of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in uw huis woont.

Kan ik ook zelf een huurverlaging aanvragen?

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde (gezamenlijk) inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens 6 maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging als uw kale huur hoger is dan bij uw type huishouden past (zie tabel). Dit moet u zelf bij ons aanvragen via het ‘’Aanvraag eenmalige huurverlaging 2021’’. Het aanvraagformulier vindt u op onze website www.wbvpoortugaal.nl onder infopunt.

Bij de aanvraag eenmalige huurverlaging 2021 moeten de volgende stukken worden ingeleverd:

 • Een ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden: aantal personen en leeftijden.
 • Verklaring van het huishoudinkomen waaruit blijkt dat in de 6 maanden vóór het verzoek het huishoudinkomen in totaal is gedaald tot 50 % van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Het bewijs kan bestaan uit een recente set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u zzp’er bent.

Wanneer kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie?

 • U kunt eerst met ons contact opnemen. Komen wij er onderling niet uit dan kunt u naar de Huurcommissie.
 • U bent het niet eens met het huurverlagingsvoorstel. U kunt dan binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging bezwaar maken bij de Huurcommissie.
 • U hebt na het indienen van het verzoek tot huurverlaging geen reactie van ons ontvangen. U kunt, dan binnen 9 weken bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Huurtoeslag

Het kan zijn dat u na de huurverlaging minder huurtoeslag krijgt. Met een lager inkomen misschien juist meer. Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Daar kunt u ook een proefberekening maken. Binnen 3 weken na de ingangsdatum van de lagere huur geven wij die ook door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Uw huurtoeslag wordt dan eventueel aangepast, zodat u niet later een navordering krijgt.

 • Maak een proefberekening op belastingsdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.
 • Huurtoeslag aanvragen of wijziging doorgeven?
  • Mijn toeslagen, via www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
  • De BelastingTelefoon 0800 – 0543. Hiervoor heeft u uw burgerservicenummer nodig.
  • Op het Belastingkantoor. Maak hiervoor een afspraak. Bel de BelastingTelefoon.

Meer informatie kunt u vinden op: www.r​ijkso​verhe​id.nl​/huur​verla​ging2​021