Even voorstellen

Onze nieuwe directeur-bestuurder per 1 december 2020 is de heer Jacques Reniers. Hij gaat René Kouters vervangen die van zijn pensioen gaat genieten.

Ons nieuwste lid van de Raad van Commissarissen is Eric Roodnat. De heer Roodnat is in de plaats gekomen van Jan Willem van der Meer. Raymond van Praag heeft de voorzittersrol overgenomen van Jan Willem van der Meer.

Wij bedanken René Kouters en Jan Willem van der Meer voor hun inzet de afgelopen jaren! Mocht u nog telefonisch afscheid willen nemen, neem dan contact met ons op.

Blijf alert!

Babbeltrucs

De afgelopen tijd komen bij de politie steeds meer meldingen binnen van babbeltrucs. Helaas wordt het coronavirus gebruikt om bij mensen binnen te komen of mensen op te lichten. Met een smoes proberen oplichters toegang tot de woning te krijgen. Mensen bellen aan bij ouderen en doen alsof ze een medewerker zijn van bijvoorbeeld een ziekenhuis. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze onderzoek doen naar het coronavirus of dat ze komen controleren op symptomen van het virus. Trap er niet in, laat niemand binnen, doe zo snel mogelijk de deur dicht en bel de politie!

Pinpas

In deze tijd kijken we wat meer naar elkaar om. Het is fijn als mensen aanbieden om boodschappen voor iemand te doen. Geef nooit zomaar je pinpas aan iemand mee. Als iemand boodschappen voor je doet, spreek dan af om zelf het bedrag over te maken.

Phising (vissen, hengelen)

Oplichters proberen via e-mails mensen te lokken naar een valse (bank)website. De e-mail bevat een link naar de (valse) website met het verzoek om bijvoorbeeld inloggegevens te controleren en ze vragen om in te loggen. Hierdoor krijgt de oplichter toegang tot al uw gegevens met alle gevolgen van dien.

Vertrouwt u een e-mail of link niet? Bel naar degene die het verstuurd lijkt te hebben om te checken of het wel klopt.

Blijf alert!

Let op: valse e-mails en sms-jes in omloop van WoonnetRijnmond

Wij krijgen van WoonnetRijnmond door dat er valse e-mails en sms-jes in omloop zijn. Dat noemen we phishing. Bij phishing proberen criminelen u door e-mails of sms-jes naar een valse website te lokken. Daar stelen ze uw gegevens of geld. Klik nooit op links in een phishing e-mail.

WoonnetRijnmond verstuurt geen sms-jes met daarin de vraag om uw inschrijving te verlengen en te betalen. WoonnetRijnmond verstuurt wel e-mails met daarin de vraag om uw inschrijving te verlengen en te betalen maar deze mails zijn gepersonaliseerd (aan uw gericht), voorzien van een WoonnetRijnmond-logo en afzender.

Een voorbeeld van een valse e-mail

Maatregelen coronavirus update

Wij volgen het RIVM advies om persoonlijke contacten zoveel mogelijk te beperken, dit om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij volgen de richtlijn van de Rijksoverheid en het RIVM, die zegt: mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Voor Woningbouwvereniging Poortugaal betekent dit dat vanaf vandaag weer bijna al onze medewerkers vanuit huis werken. Zowel uw gezondheid als die van onze collega’s staat voorop.

Wat betekent dit voor onze huurders?

 • Ons kantoor is uitsluitend open op afspraak. U kunt voor een bezoek aan ons kantoor telefonisch een afspraak maken. Maar alleen als uw vraag echt niet telefonisch kan worden beantwoord.
 • Wij komen op afspraak bij u thuis voor het oplossen van reparatieverzoeken of andere zaken. In dat geval vragen onze medewerkers/aannemers eerst of u of uw huisgenoten griepachtige klachten hebben (verkoudheid, hoesten of koorts).
 • Vanzelfsprekend zijn wij voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar.
 • Reparatieverzoeken kunnen digitaal of telefonisch worden doorgegeven.

Download hier de coronamaatregelen.

Het is belangrijk om juist in familiekring extra op te letten want daar zijn op dit moment de meeste besmettingen.

Meer informatie
Wij vragen u voor de laatste informatie regelmatig te kijken op: www.rivm.nl. Het RIVM heeft voor algemene vragen over het coronavirus (COVID-19) een landelijk informatienummer opengesteld: 0800-1351.

Let op: de situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Ook de manier waarop wij hiermee omgaan, bekijken wij van dag tot dag. Onze aanpak kan in de loop van de tijd dus veranderen. Op deze plek houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. De inhoud van dit bericht wordt wanneer nodig bijgewerkt.

PDF documenten in deze tekst:

Sociale huursector breekt langzaam af

De conclusies van het onderzoek, gepubliceerd op 3 juli, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en branchevereniging Aedes, zijn ondubbelzinnig: een aantal woningcorporaties heeft al binnen vijf jaar onvoldoende geld om genoeg sociale huurwoningen te bouwen. Ook de verduurzaming van de woningen is niet haalbaar. In de regio Rotterdam zal dat tekort al binnen vier jaar spelen. Zelfs als alle corporaties alles op alles zetten komen we tot 2035 zo’n 30 miljard euro te kort om te doen wat hard nodig is. Er worden 125.000 sociale huurwoningen te weinig bijgebouwd en 50.000 huizen kunnen nog niet worden verduurzaamd. De problemen zijn structureel. Als er niets gebeurt lopen de tekorten daarna nog veel verder op.

Sociale huursector breekt langzaam af

Een kostbaar goed in Nederland is ieders recht om in een goed en betaalbaar huis te wonen. Maar dat lukt niet meer. Onze unieke sociale huursector wordt langzaam maar zeker afgebroken. Het woningtekort is enorm, wachtlijsten zijn lang, de dakloosheid neemt toe. Starters en studenten moeten langer bij hun ouders blijven wonen of een woning delen. Ouderen kunnen niet verhuizen naar een aangepaste woning. Veel mensen betalen noodgedwongen te hoge woonlasten en de leefbaarheid in wijken staat steeds meer onder druk.

Inkomsten en kosten uit balans

De investeringen van corporaties in nieuwbouw en verduurzaming zijn maatschappelijk cruciaal. Financieel leveren ze echter weinig op of er moet geld bij. De kosten stijgen harder dan de inkomsten: de huren van bewoners. Woningonderhoud en nieuwbouw worden steeds duurder. En corporaties gingen de laatste jaren steeds meer belasting betalen. Met als grootste boosdoener de verhuurderheffing, die de sociale huursector inmiddels 10 miljard euro gekost heeft. Nu plannen maken om over vier of vijf jaar woningen te bouwen gaat niet als het geld dan op is. Dat is schrijnend en een grote frustratie voor mensen die nu al te lang op een woning wachten.

De situatie in regio Rotterdam

Vanaf 2028 is er in veel regio’s onvoldoende investeringsruimte. In Rotterdam en omgeving zijn de opgaven relatief groot in vergelijking met andere regio’s. Dit komt door het grote aantal mensen met een laag inkomen, het relatief oude woningbestand en de opgave om die woningen te verduurzamen. In onze regio is er al vanaf 2024 onvoldoende investeringsruimte en kunnen corporaties samen niet zorgen voor voldoende (duurzame) woningen en leefbare wijken. Daarmee koersen we aan op een maatschappelijk faillissement.

Structurele oplossingen

Het probleem is structureel en vraagt om een structurele oplossing, waarvoor het volgende kabinet knopen moet door hakken. Te beginnen met het volgende regeerakkoord. Het onderzoek ziet drie mogelijke oplossingsrichtingen: de opgave voor corporaties kleiner maken, de inkomsten van corporaties verhogen of de lasten van corporaties verlagen. Onze inzet zal zijn om de lasten voor corporaties te verlagen, bijvoorbeeld door het schrappen van de verhuurderheffing.

Onze oproep aan de politiek: geef corporaties de middelen om anti-cyclisch te bouwen en voorkom duivelse dilemma’s als: houden we de huren laag of bouwen we nieuwe woningen? Met meer financiële ruimte verwezenlijken we meer woningen en kunnen we huurstijgingen beperken.

Lees hier op de website van de Maaskoepel er meer over. 

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 is gereed en staat onder het infopunt.

Soepactie Woningbouwvereniging Poortugaal

Soepactie Woningbouwvereniging Poortugaal

Woningbouwvereniging Poortugaal heeft samen met Stichting Welzijn Albrandswaard en vele vrijwilligers eigengemaakte tomatensoep uitgedeeld onder haar oudere en kwetsbare huurders.

De maatregelen vanuit de Rijksoverheid om sociaal contact met oudere en kwetsbare mensen zoveel mogelijk te vermijden, zijn verlengd. Hierdoor dreigt de eenzaamheid onder deze mensen nog groter te worden. Daarom heeft WBV Poortugaal iets extra’s gedaan!

Onze medewerker Sociaal beheer heeft samen met Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) een soepactie op touw gezet. Al snel meldden vele enthousiaste vrijwilligers uit Albrandswaard, medewerkers van SWA en medewerkers van WBV Poortugaal zich aan om te helpen. Van 150 kg tomaten bereidden zij een heerlijke tomatensoep. Westfalia Marketing BV heeft de tomaten en de uien gratis geleverd. Op donderdag 16 mei is de soep – uiteraard met anderhalve meter afstand – door de vrijwilligers bij de bewoners bezorgd met de bemoedigende tekst: Eet smakelijk en hou vol, en houd oog voor elkaar!

Wij ontvingen mooie reacties zoals: wat een verrassing, de soep was heerlijk en dat door de soep met het kaartje met de vriendelijke woorden mensen mogelijk nu hulp durven te vragen.

Wij bedanken alle vrijwilligers die hebben geholpen om onze oudere en kwetsbare huurders in Albrandswaard van deze heerlijke soep te kunnen laten genieten. Samen met elkaar, voor elkaar. Ontzettend bedankt voor de support!

Bent u nog niet door onze medewerker Sociaal beheer gebeld en voelt u zich eenzaam of kunt u zich moeilijk redden? Bel ons dan gerust (010-501 20 00). Of neem contact op met Stichting Welzijn Albrandswaard (010-501 12 22). Wij zoeken met u naar een creatieve oplossing.

Maatregelen coronavirus

Het kabinet heeft op 19 mei aangegeven om stapsgewijs een aantal versoepelingen van de maatregelen in te voeren. Op dit moment zijn de maatregelen in Nederland nog steeds erop gericht het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Wij nemen hier natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid in.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Concreet betekent dit dat zoveel mogelijk medewerkers vanuit huis werken. Uiteraard blijven wij telefonisch bereikbaar. Wij komen echter niet bij u thuis, tenzij er sprake is van spoed. Wij rekenen op uw begrip en medewerking dat wij onze dienstverlening de komende periode op minimaal niveau uitvoeren.

Wat betekent dit voor onze huurders?

 • Ons kantoor blijft voorlopig gesloten. De open inloop vervalt en u kunt alleen op afspraak langskomen. Wij zijn telefonisch bereikbaar.
 • Alleen als er sprake is van spoed, komen wij bij u thuis. In dat geval vragen onze medewerkers eerst of u of uw huisgenoten griepachtige klachten hebben (verkoudheid, hoesten of koorts). Bij spoed gaat om situaties waarbij de veiligheid in het geding is. Denk bijvoorbeeld aan een gaslek, waterschade of een complex waar de lift het niet doet. Maar ook in geval van een CV die uitvalt of als u geen warm water heeft. Vanzelfsprekend blijven wij voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar.
 • Vooralsnog gaan werkzaamheden buiten aan onze woningen en in lege woningen wel gewoon door.
 • Alle bijeenkomsten/afspraken stellen we tot nader order zoveel mogelijk uit en proberen we een andere oplossing voor te vinden.

Waarom doen wij dit?
Wij volgen de richtlijn van de Rijksoverheid en het RIVM, die zegt: mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Voor Woningbouwvereniging Poortugaal betekent dit dat onze medewerkers vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk vanuit huis werken. Zowel uw gezondheid als die van onze collega’s staat voorop. We realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is en wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Wij vragen u voor de laatste informatie regelmatig te kijken op: www.rivm.nl. Het RIVM heeft voor algemene vragen over het coronavirus (COVID-19) een landelijk informatienummer opengesteld: 0800-1351.

Let op: de situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Ook de manier waarop wij hiermee omgaan, bekijken wij van dag tot dag. Onze aanpak kan in de loop van de tijd dus veranderen. Op deze plek houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. De inhoud van dit bericht wordt wanneer nodig bijgewerkt.

Klik hier om het bericht van René Kouters te lezen. 

 

Sociaal huurakkoord – Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

In 2018 hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord afgesproken. Hierin is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of huurbevriezing kunnen aanvragen. Deze afspraken zijn wettelijk niet verplicht. Woningbouwvereniging Poortugaal heeft ingestemd met het Sociaal Huurakkoord en past het in 2020 toe op basis van de uitwerking maatwerkafspraken tussen Aedes en de Woonbond.

Wie kan huurbevriezing vragen? 

Huishoudens met een laag inkomen

Persoonshuishouden Kale huur Inkomen
        1 persoon tussen € 619,01 en € 737,14 tot en met € 15.500,00
    2 personen tussen € 619,01 en € 737,14 tot en met € 26.500,00
3 personen of meer tussen € 663,40 en € 737,14 tot en met € 33.500,00

 

Huishoudens met een midden inkomen

Persoonshuishouden Kale huur Inkomen
        1 persoon hoger dan € 737,14 € 15.501,00 tot en met € 27.000,00
    2 personen hoger dan € 737,14 € 26.501,00 tot en met € 37.000,00
3 personen of meer hoger dan € 737,14 € 33.501,00 tot en met € 43.500,00

 

Wat houdt huurbevriezing in?

Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging per 1 juli 2020 niet doorgaat.

Hoe vraag ik huurbevriezing aan?

U kunt het schriftelijk (Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal) of via e-mail (info@wbvpoortugaal.nl) bij ons aanvragen vóór 1 juli 2020. Stuur met uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt wie er op uw adres zijn ingeschreven.
 • Originele inkomensverklaring 2019 of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 van alle personen ouder dan 18 jaar die vermeld staan op het uittreksel BRP. U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden via Mijn Belastingdienst. Hierbij heeft u uw Digid nodig. Of u belt de BelastingTelefoon 0800–0543. Hierbij heeft u uw burgerservicenummer nodig.
 • Eventueel actuele inkomensgegevens.

Huurverlaging

Wie kan huurverlaging vragen? 

Huishoudens met een laag inkomen

Persoonshuishouden Kale huur Inkomen
        1 persoon hoger dan € 737,14 tot en met € 15.500,00
    2 personen hoger dan € 737,14 tot en met € 26.500,00
3 personen of meer hoger dan € 737,14 tot en met € 33.500,00

 

Wat houdt huurverlaging in?

Bij huurverlaging wordt de huur verlaagd tot onder de ‘rekenhuur’ van € 737,14 waardoor er recht is op huurtoeslag.

Wat is rekenhuur?

Dat is de kale huur plus maximaal € 48,00 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

 • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten.
 • Verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten.

Hoe vraag ik huurverlaging aan?

U kunt het schriftelijk (Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal) of via e-mail (info@wbvpoortugaal.nl) bij ons aanvragen. Stuur met uw aanvraag de volgende documenten mee:

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt wie er op uw adres zijn ingeschreven.
 • Originele inkomensverklaring 2019 of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 van alle personen ouder dan 18 jaar die vermeld staan op het uittreksel BRP. U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden via Mijn Belastingdienst. Hierbij heeft u uw Digid nodig. Of u belt de BelastingTelefoon 0800–0543. Hierbij heeft u uw burgerservicenummer nodig.
 • Eventueel actuele inkomensgegevens.

Sluiting kantoor i.v.m. feestdagen

Ons kantoor is i.v.m. feestdagen gesloten op:

21 mei   Hemelvaartsdag  (donderdag)

22 mei    dag na Hemelvaart (vrijdag)

1 juni   2e pinksterdag        (maandag)