Kantoor gesloten

Ons kantoor is op vrijdag 29 maart en maandag 1 april gesloten in verband met Goede Vrijdag en Pasen.

Babbeltruc

Wij kregen het bericht dat er mensen actief zijn die zichzelf uitgeven voor monteur om de mechanische ventilatie bij u in huis te controleren, terwijl dit niet bekend was bij de huurder en die persoon geen bedrijfskleding droeg en kon zich niet kon legitimeren.

De politie ging er direct op af en gelukkig bleek het loos alarm te zijn. Toch willen we u bewust maken dat zogenaamde babbeltrucs voorkomen. Iemand komt uw woning binnen en u wordt vervolgens beroofd in uw eigen woning.

Trap hier niet in en bel de politie (0900-8844)! Als er vanuit WBV Poortugaal onderhoud aan uw woning gepleegd dient te worden, zullen wij dit altijd ruim van tevoren schriftelijk aankondigen. Heeft u een afspraak en twijfelt u toch nog? Vraag dan om legitimatie en/of bel ons.

Seniorenkalender maart 2024

Met het voorjaar op komst willen wij u graag informeren over allerlei activiteiten die welzijn Albrandswaard deze maand organiseert.
Voor de volledige agenda verwijzen wij u graag door naar de website van welzijn Albrandswaard.

Hieronder een kleine greep uit het aanbod.

Pannenkoekdag 2024, komt u ook?
POORTUGAAL – Op vrijdag 8 maart vieren Tefal en Koopmans samen met Welzijn Albrandswaard en basisschool Don Bosco uit Rhoon weer Nationale Pannenkoekdag. Kinderen van de groepen 8 bakken voor hun opa’s en oma’s pannenkoeken, maar ook de mantelzorgers van het Adviespunt Mantelzorg en andere Albrandswaardse ouderen zijn welkom. Er zijn twee sessies, van 10.00-11.00 uur en van 11.00-12.00 uur. Per sessie bakt een groep leerlingen pannenkoeken en verzorgt de drankjes. Per uur zijn maximaal 40 ouderen welkom om naar het Lokaal te komen om lekker te smullen van de gebakken pannenkoeken. Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich aanmelden door te bellen naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322. Geef dan alstublieft uw naam en telefoonnummer door en voor welk uur u zich wilt inschrijven. U bent vervolgens vrijdag 8 maart welkom tijdens het door u geboekte uur in het Lokaal aan de Albrandswaardsedijk 180. Als u vervoer nodig heeft, kunt u een AutoMaatje aanvragen via 010-5018322, dit kost € 0,35 per km.

Te gekke Bingo Show
RHOON – Donderdagmiddag 21 maart is deze show weer in de Ontmoetingsruimte van de Maranathakerk in Rhoon. Aanvang 13.30 uur, duurt tot 16.00 uur, het is bingo, maar dan nét effe anders! De knotsgekke gastheer Johnny Talento zingt, kletst, grapt en grolt deze doldwaze Bingoshow op eigen speciale wijze aan elkaar. Drie rondes vol spanning, gezelligheid, mooie prijzen, scherpe humor en sensatie zorgen voor onvergetelijke momenten! Aanmelden kan vanaf 5 februari 2024 door te bellen met 06-20393418.

Open kerken in Albrandswaard
ALBRANDSWAARD – U bent elke 2e en 4e donderdag van de maand  van harte welkom bij de Open Kerk in gebouw De Haven, Emmastraat 9 in Poortugaal. Op 14 en 28 maart is er weer gelegenheid voor een kop koffie/thee of een gezellig praatje van 14 tot 16 uur.  Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur is men welkom in De Ontmoetingsruimte van de Maranathakerk in Rhoon voor een gezellig praatje en een kopje koffie. Elke woensdag kan men terecht in de Open Kerk in de Dorpskerk in Rhoon van 14 tot 16 uur. Ook in de Willibrorduskerk kunt u terecht: elke vrijdag begint er om 10 uur een eucharistieviering, met daarna (vanaf half 11 tot half 12) gelegenheid voor een kopje koffie in de pastorie.

Bakkie doen?

ALBRANDSWAARD – Elke dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 10.00-12.00 uur van harte welkom in het Boerderijtje, Werkersdijk 1, Rhoon om een kopje koffie of thee te komen drinken. Om de 14 dagen op zaterdag (dit keer 9 en 23 maart) is op hetzelfde tijdstip een koffieochtend. Wilt u liever koffie drinken in Poortugaal, dan bent u elke vrijdag vanaf 10.00 uur welkom in de Boekenstal, Dorpsstraat 34. Bel voor meer informatie naar Welzijn Albrandswaard, 010-5018322.

 

Heeft u een vraag voor de Klankbordgroep?

WBV Poortugaal hecht veel waarde aan de samenwerking met onze huurders. Daarom hebben wij sinds 2013 een Klankbordgroep. De leden hiervan komen vier keer per jaar bijeen. In de bijeenkomsten stellen zij vragen over allerlei onderwerpen die de woningbouw aangaan en geven zij advies.

Heeft u vraag aan de Klankbordgroep? Of wilt u dat uw onderwerp in de bijeenkomst van de Klankbordgroep op de agenda komt? Stuur dan een e-mail met uw vraag of onderwerp naar Klankbordgroep@wbvpoortugaal.nl. De voorzitter kan dan uw onderwerp op de agenda zetten en deze bespreken in de bijeenkomst van de Klankbordgroep.

De Klankbordgroep behandelt alleen algemene vragen en problemen. Voor privévragen- en klachten kunt u rechtstreeks terecht bij de medewerkers van WBV Poortugaal.

Het zonnepanelenproject van WBV Poortugaal is een groot succes.

WBV Poortugaal is een kleine woningcorporatie met zo’n 1200 woningen in Albrandswaard. In 2013 begonnen wij met structureel verduurzamen van onze woningen. Het isoleren van de gevels en het aanbrengen van isolerend glas. In 2017 volgde de volgende stap met het aanbieden van binnendak- en vloerisolatie. En daarna volgde in 2021 de voorbereiding van het aanbieden van zonnepanelen. Omdat wij geen afdeling verduurzaming hebben, de kennis en capaciteit om de uitrol van zonnepanelen zochten we naar een betrouwbare partner. Met Wocozon klikte het en inmiddels is de uitrol van zonnepanelen een groot succes.

Lees hier het hele interview met onze manager Techniek en ontwikkeling Huib van Heusden.

 

 

Eenmalige energietoeslag voor minima Albrandswaard 2023

De energietoeslag is een tegemoetkoming in de gestegen kosten voor gas en elektriciteit. De gemeente Albrandswaard start vanaf eind oktober met de uitbetaling van de energietoeslag van € 1.300,00.

De energietoeslag wordt eerst uitgekeerd aan inwoners van Albrandswaard waarvan de gemeente weet dat zij hiervoor in aanmerking komen, zoals mensen met een uitkering bij de gemeente.

Kijk op de site van de gemeente Albrandswaard of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.
Dit kan via deze link.

 

Afscheid Michiel van der Stoep als lid van de Raad van Commissarissen

Na twee termijnen van vier jaar heeft Michiel van der Stoep afscheid genomen als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Michiel heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol vervuld als secretaris en later als vicevoorzitter. Door zijn financiële achtergrond had Michiel goed zicht op de portefeuille financiën en was kritisch op de overige onderwerpen. Wij zijn hem dankbaar voor de plezierige samenwerking en zijn waardevolle bijdrage.

Vanaf 1 oktober 2023 heeft Jerry Goossens het stokje overgenomen. Wij heten Jerry Goossens van harte welkom als nieuw lid van de Raad van Commissarissen bij WBV Poortugaal.

Jerry heeft veel ervaring heb opgedaan met organisaties in de publieke sector (o.a. woningcorporaties, gemeenten, zorg en onderwijs). Met zijn achtergrond in accountancy en control past Jerry goed in de rol als commissaris bij WBV Poortugaal.

‘Graag draag ik bij aan een duurzaam financieel beleid waarbij de continuïteit op lange termijn behouden blijft en tegelijkertijd ook gedaan kan blijven worden wat nodig is’ aldus Jerry.

Heeft u een vraag voor de Klankbordgroep?

WBV Poortugaal hecht veel waarde aan de samenwerking met onze huurders. Daarom hebben wij sinds 2013 een Klankbordgroep. De leden hiervan komen vier keer per jaar bijeen. In de bijeenkomsten stellen zij vragen over allerlei onderwerpen die de woningbouw aangaan en geven zij advies.

Heeft u (dringende) vraag aan de Klankbordgroep? Of wilt u dat uw onderwerp in de bijeenkomst van de Klankbordgroep op de agenda komt? Stuur dan een e-mail met uw vraag of onderwerp naar Klankbordgroep@wbvpoortugaal.nl. De voorzitter kan dan uw onderwerp op de agenda zetten en deze bespreken in de bijeenkomst van de Klankbordgroep.

De Klankbordgroep behandelt alleen algemene vragen en problemen. Voor privévragen- en klachten kunt u rechtstreeks terecht bij de medewerkers van WBV Poortugaal.

 

 

 

 

Sportief WBV Poortugaal

Op zaterdag 9 september 2023 hebben een aantal collega’s van WBV Poortugaal meegedaan aan de sponsorloop voor Capabel. Het doel van deze loop was om geld in te zamelen om een busje aan te schaffen om woon-werkvervoer meer mogelijk te maken. Capabel is een dagbesteding voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking op het terrein van Abel. Zij werken in en rondom restaurant Abel.

Na de warming-up op deze warme zaterdagmiddag hebben onze collega’s meerdere rondjes gelopen. Zo’n rondje was 1.500 meter op een pad met meerdere hindernissen. Ze klauterden over strobalen, gingen van de glijbaan en renden door sproeiers. Dit alles onder aanmoediging door mensen langs de kant.

Het was warm, maar erg leuk om te doen! Hulde aan de sportievelingen!

Visitatie

Woningcorporaties werken dagelijks aan het leveren van maatschappelijke waarde. Het leveren van maatschappelijke waarde doet de corporatie samen met huurders, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, collega-corporaties en andere samenwerkingspartners. De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de betreffende maatschappelijke waarde aan te tonen en bespreekbaar te maken. De herziene Woningwet verplicht corporaties zich ten minste eens in de vier jaar te laten visiteren.

In 2023 is er een nieuwe methodiek voor visitatie geïntroduceerd. De nieuwe methodiek:

  • Gaat dieper in op de samenwerking in het netwerk
  • Vereist meer reflectie tussen commissie en woningcorporatie
  • Voert minder bronnenonderzoek uit en is minder op ‘afvinken’ gericht
  • Heeft minder ijkpunten en normstellingen.

Woningbouwvereniging Poortugaal heeft Ecorys in 2023 de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een maatschappelijke visitatie. De visitatie heeft betrekking op de periode van 2019 tot en met 2022.

Sterk op eigen terrein, zoekend naar passende rol in samenwerking

Woningbouwvereniging Poortugaal is een uitgesproken dorpscorporatie die met circa 1.200 woningen de dominante sociale verhuurder is in de kern Poortugaal van de gemeente Albrandswaard. De corporatie wordt gewaardeerd om haar sociale hart, de organisatie is praktisch ingesteld, de lijnen naar de huurders zijn kort en de 12 medewerkers komen hun afspraken na.

De prestaties

Bij de beschrijving van de maatschappelijke opgaven is samen met de corporatie gekozen voor drie klassieke volkshuisvestelijke opgaven: betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast is de herontwikkeling van de Schutskooiwijk voor deze corporatie een relatief omvangrijk en veeleisend project.

Woningbouwvereniging Poortugaal is een stabiel functionerende en presterende woningcorporatie. Betrouwbaar, benaderbaar, toegewijd en effectief. Zij scoort over de hele linie naar behoren, met een uitschieter naar goed voor Maatschappelijke capaciteit.

Positieve bevindingen

  • De visitatiecommissie heeft bewondering voor de energieke en vasthoudende manier waarop de corporatie de relatief omvangrijke herstructureringsopgave Schutskooiwijk heeft opgepakt en dat proces met extra aangetrokken expertise en met haar partners vorm geeft.
  • Het team van de corporatie draait de primaire processen doelgericht, efficiënt en effectief; zo nodig hanteert het maatwerk en geeft het blijk van mededogen. Het team heeft op het operationele niveau een grote mate van zelfstandigheid en schroomt niet derden (zoals collega’s in het netwerk) om hulp te vragen. De directeur-bestuurder en zijn team zijn een open boek voor elkaar. Een dreamteam.

Verdere verbeteringen mogelijk

Uiteraard kregen we ook aandachtspunten c.q. leerpunten om ons verder te verbeteren onder andere op het gebied van het meer zichtbaar zijn van de corporatie, meer effectiviteit in samenwerking door analyse van ieders rol en verantwoordelijkheid, en om meer samenwerking initiëren in het domein wonen en zorg. Wat dit laatste betreft zijn al initiatieven genomen richting lokale partners.

De door de commissie aangereikte aandachtspunten c.q. leerpunten nemen we serieus, tegelijkertijd kan door ons niet alles meteen worden opgepakt. Wij zullen de aandachtspunten c.q. leerpunten bij de weging van prioriteiten en accenten in de komende jaarplannen gefaseerd betrekken en daar waar nodig versnellen.

Wij beschouwen het visitatierapport als een goede handreiking om met extra motivatie de volgende vier jaar in te gaan en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Het volledige visitatierapport is hier te downloaden.