Vacature Klantontvangst en Verhuur

Wij hebben een vacature voor een medewerker Klantontvangst en Verhuur. Klik hier meer informatie. U kunt tot 7 november reageren.

 

PDF documenten in deze tekst:

Aankondiging Algemene Vergadering

Dit jaar houden wij de Algemene Vergadering op maandag 11 oktober 2021 aanvang 19.45 uur. De locatie is het Sociaal-Cultureel Centrum ‘De Brinkhoeve’ aan de Kerkstraat 12 in Poortugaal.

Verslagen
De verslagen van de vorige vergaderingen staan op onze website https://wbvpoortugaal.nl/over-wbvp/onze-vereniging/algemene-vergadering/

Aanmelden
De persoonlijke uitnodiging heeft u ontvangen met ons Woonmagazine. U kunt zich aanmelden door de strook in te vullen. De strook kunt u opsturen of in de brievenbus van ons kantoor doen. Deze ontvangen wij graag uiterlijk 4 oktober 2021.

Wij kijken uit naar uw komst maar u heeft wel een coronatoegangsbewijs nodig.

Het coronatoegangsbewijs wordt ingezet op locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft.

Wat voor coronatoegangsbewijs heeft u nodig?

 • een vaccinatiebewijs (geldig vanaf 14 dagen na volledige vaccinatie of 28 dagen na een Janssen vaccinatie)
 • of bewijs (van maximaal 6 maanden oud) dat u ooit positief bent getest op coronavirus (herstelbewijs)
 • of een coronatest (testbewijs) (maximaal 24 uur geldig)

Dit kunt u laten zien bij de entree via;

 • de app CoronaCheck op uw telefoon
 • een papieren toegangsbewijs.

En vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

 

Huurtoeslag 2020

Veel huurders hebben nog recht op huurtoeslag over 2020

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. Door een wetswijziging zijn de harde inkomensgrenzen afgeschaft. Vóór die tijd kon het recht op huurtoeslag in één keer vervallen als de huurder een paar euro extra verdiende. Maar sinds 2020 krijgt men minder huurtoeslag als het inkomen stijgt. Het is dus niet meer zo dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling wegvalt.   

Huurtoeslag over 2020 vóór 1 september 2021 aanvragen

Het blijkt dat nog veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op huurtoeslag hadden. Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wél recht op hebben, kunnen tot 1 september 2021 nog huurtoeslag over 2020 aanvragen. Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag en zo ja op welk bedrag? Maak een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

Huurtoeslag aanvragen of een wijziging doorgeven?                                                                                     

—    Mijn toeslagen, via www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

—    De BelastingTelefoon 0800 – 0543. Hiervoor heeft u uw burgerservicenummer nodig.

—    Op het Belastingkantoor. Maak hiervoor een afspraak. Bel de BelastingTelefoon.

Uittreksels bevolkingsregister: rechtstreeks bij gemeente

Mensen die zich willen inschrijven voor een huurwoning, moeten een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente (BRP, Basisregistratie Personen) aanvragen. Dat kan direct bij de gemeente. In de praktijk blijkt dat mensen die zo’n uittreksel nodig hebben, vaak via een zoekopdracht in Google terechtkomen bij bedrijven die dit voor hen kunnen regelen. Zo’n bureau vraagt echter een bedrag voor de bemiddeling, bij de balie van het gemeentehuis moeten ze vervolgens nog een keer betalen voor het uittreksel zelf. De VNG heeft al een aantal keren met succes dergelijke bureaus/websites aangepakt, maar ze blijven opduiken. Zie een KASSA-item over hun werkwijze. Om dit te voorkomen wijzen we woningzoekende(n) erop dat ze voor een uittreksel BRP gewoon naar de website of balie van de gemeente kunnen gaan. Extra kosten van een bureau zijn niet nodig.

Conditiemetingen

Een aantal jaar geleden hebben wij conditiemetingen (technische kwaliteit) uit laten voeren aan alle woningen van Woningbouwvereniging Poortugaal. De uitkomsten hiervan hebben wij verwerkt in onze onderhoudsbegroting en planning.

Wat gaan wij doen?

Om de begroting en planning te actualiseren laten wij komende maanden nieuwe conditiemetingen uitvoeren. De opnames worden uitgevoerd aan de buitenzijde van de woningen. U hoeft hiervoor niet thuis te zijn.

Wie heeft de opdracht?

Alpha Consultancy uit Ridderkerk heeft de opdracht. De heer Geert Aaltink voert de inspecties uit. Op uw verzoek kan Geert zichzelf legitimeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM.

Wanneer?

De opnames worden uitgevoerd vanaf woensdag 23 juni t/m vrijdag 2 juli 2021.

Vragen?

Heeft u vragen over deze brief dan kunt u contact met ons opnemen. Door Corona werken wij op kantoor met een minimale bezetting, wij willen u dan ook vragen om ons een e-mail te sturen info@wbvpoortugaal.nl. Bellen kan ook naar telefoonnummer 010 – 501 20 00. Het technisch spreekuur is op werkdagen tussen 8.30 uur en 10.00 uur.

Eenmalige huurverlaging 2021

Eenmalige huurverlaging 2021

Huurders in een sociale huurwoning met een laag inkomen kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering besloten.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Of u in aanmerking komt voor een eenmalige huurverlaging hangt af van:

 • Uw kale huurprijs, deze moet hoger zijn dan € 633,25. De kale huur is de huur zonder servicekosten.
 • Uw (gezamenlijk) inkomen.
 • De samenstelling van uw huishouden.

De voorwaarden staan in onderstaande tabel.

Wanneer hoeft u als huurder zelf niets te doen?

Wij hebben van alle huurwoningen met een kale huurprijs hoger dan € 633,25 gegevens bij de Belastingdienst opgevraagd. De Belastingdienst heeft doorgegeven welke huurders op basis van het inkomen van 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Huurders die op basis van deze opgave in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging hebben vóór 1 april 2021 van ons een huurverlagingsvoorstel ontvangen.

De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij hebben alleen gehoord of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in uw huis woont.

Kan ik ook zelf een huurverlaging aanvragen?

De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde (gezamenlijk) inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens 6 maanden een lager inkomen heeft dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging als uw kale huur hoger is dan bij uw type huishouden past (zie tabel). Dit moet u zelf bij ons aanvragen via het ‘’Aanvraag eenmalige huurverlaging 2021’’. Het aanvraagformulier vindt u op onze website www.wbvpoortugaal.nl onder infopunt.

Bij de aanvraag eenmalige huurverlaging 2021 moeten de volgende stukken worden ingeleverd:

 • Een ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden: aantal personen en leeftijden.
 • Verklaring van het huishoudinkomen waaruit blijkt dat in de 6 maanden vóór het verzoek het huishoudinkomen in totaal is gedaald tot 50 % van de inkomensgrens uit de inkomenstabel. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee. Het bewijs kan bestaan uit een recente set salarisstroken, uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u zzp’er bent.

Wanneer kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie?

 • U kunt eerst met ons contact opnemen. Komen wij er onderling niet uit dan kunt u naar de Huurcommissie.
 • U bent het niet eens met het huurverlagingsvoorstel. U kunt dan binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging bezwaar maken bij de Huurcommissie.
 • U hebt na het indienen van het verzoek tot huurverlaging geen reactie van ons ontvangen. U kunt, dan binnen 9 weken bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Huurtoeslag

Het kan zijn dat u na de huurverlaging minder huurtoeslag krijgt. Met een lager inkomen misschien juist meer. Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Daar kunt u ook een proefberekening maken. Binnen 3 weken na de ingangsdatum van de lagere huur geven wij die ook door aan de Belastingdienst/Toeslagen. Uw huurtoeslag wordt dan eventueel aangepast, zodat u niet later een navordering krijgt.

 • Maak een proefberekening op belastingsdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.
 • Huurtoeslag aanvragen of wijziging doorgeven?
  • Mijn toeslagen, via www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.
  • De BelastingTelefoon 0800 – 0543. Hiervoor heeft u uw burgerservicenummer nodig.
  • Op het Belastingkantoor. Maak hiervoor een afspraak. Bel de BelastingTelefoon.

Meer informatie kunt u vinden op: www.r​ijkso​verhe​id.nl​/huur​verla​ging2​021 

 

WoonWijzerBox en Energiebox nu ook voor huurders

Huurders komen vanaf april in aanmerking voor de gewilde WoonWijzerBoxen en de Energieboxen. Huiseigenaren hadden die mogelijkheid al. Alle huurders ontvangen binnenkort een brief op de deurmat.

WoonWijzerBox of Energiebox?

Op dit moment heeft de gemeente Albrandswaard 2 boxen via de WoonWijzerwinkel in de aanbieding. Dit zorgt wel eens voor verwarring. Het is als volgt:

A. Voor de WoonWijzerBox doet u een kleine aanbetaling van € 10,00. U kunt daarmee dan voor € 100,00 aan energiezuinige producten of een gratis advies  afnemen. Deze box kunt u zelf samenstellen via WoonWijzerWebshop – uw huis slim en goedkoop verduurzamen!

B. De Energiebox is een gratis standaard box in 2 varianten. Deze boxen hebben een waarde van € 40,00.

 • Variant 1:  Een box met daarin onder andere radiatorfolie, buisisolatie en een tijdschakelklok.
 • Variant 2. Een box met daarin onder andere een waterbesparende douchekop, een douchetimer en een stekkerdoos met schakelaar. U bestelt deze box via: Energiebox en energiecoach | Onze toekomst is duurzaam

Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 (herijkte Koersplan)

Wij hopen dat u goede feestdagen achter de rug hebt. Dat u de tijd heeft genomen om samen met uw dierbaren nieuwe energie op te doen en elkaar een gezond en gelukkig 2021 toe te wensen. Dat is wat wij u wensen, een goed en gezond 2021 en natuurlijk een werkend vaccin voor het coronavirus.

Traditie

In voorgaande jaren schudden wij de eerste dag op kantoor elkaar de hand en wensten wij elkaar een mooi en gezond nieuwjaar. Dit jaar was dit zo anders. Maar daar laten we ons niet klein door krijgen! Dankzij de techniek kunnen we elkaar toch zien en horen. En laten we ervan uitgaan dat dit een unieke gebeurtenis was en dat we volgend jaar elkaar in het echt weer de beste wensen kunnen geven.

Corona en samenleving

We leven in een bijzondere tijd, waarin dingen anders gaan dan voorheen. We kennen allemaal de feiten, de cijfers en de beelden van het afgelopen jaar. Het heeft grote gevolgen voor de samenleving en deze crisis raakt alles en iedereen. Half maart werd de intelligente lockdown afgekondigd en hiermee werd onze wereld ‘kleiner’. O.a. winkels, (sport)scholen, restaurants, contactberoepen en zorg, – en verpleeghuizen moesten de deuren sluiten. Vanuit huis werken werd de norm.

Tijdens de lockdown ontstonden vele mooie initiatieven en trokken we met elkaar op om in contact te blijven en hielden we aandacht voor de ouderen en kwetsbaren in de samenleving.

Corona en WBV Poortugaal

Vanaf maart werd ons kantoor gesloten en gingen we vanuit huis werken en vergaderen. De bezetting op kantoor was minimaal en de open inloop is vervallen. Het Managementteam vergaderde de eerste weken dagelijks over de stand van zaken.

Voor het thuis werken moest e.e.a. op stel en sprong worden geregeld. Het werken vanuit huis bleek praktisch en lastig tegelijk. Kinderen die online lessen moeten volgen, kleine kinderen die niet naar de opvang kunnen, het was soms lastig om dit met werk te combineren.

We zijn nu zo’n 10 coronamaanden verder. Ons kantoor is steeds telefonisch bereikbaar gebleven en onze huurders waren welkom op afspraak. Het planmatig onderhoud liep ondanks de coronamaatregelen op schema. Bij inpandig onderhoud -badkamer en keuken- was een achterstand opgelopen waar hard aan gewerkt werd om dit in te lopen. Het onderhoud buiten is zo goed als klaar. Aan het einde van het jaar zijn door Bruynzeel nog 24 keukens vervangen.

WBV Poortugaal en acties

Onze sociaal beheerder heeft onze oudere huurders gebeld om te vragen hoe het met ze gaat en of ze voldoende hulptroepen hebben. We zoeken met de huurders desgewenst naar een creatieve oplossing en trekken daarin samen op met de Stichting Welzijn Albrandswaard. Zo helpen wij mee eenzaamheid onder de oudere en kwetsbare inwoners te bestrijden. De reacties waren positief en de telefoontjes werden door onze huurders zeer gewaardeerd.

Daarnaast heeft WBV Poortugaal i.s.m. Stichting Welzijn Albrandswaard een soepactie op touw gezet. Vele vrijwilligers uit Albrandswaard hebben een heerlijke, eigengemaakte tomatensoep gemaakt van 150 kg tomaten en -uiteraard op anderhalve meter afstand- uitgedeeld onder haar oudere en kwetsbare huurders. Met op het kaartje de bemoedigende tekst: Eet smakelijk en hou vol, en houd oog voor elkaar! Hierop ontvingen wij mooie reacties zoals: wat een verrassing, de soep was heerlijk en dat door de soep met het kaartje met de vriendelijke woorden mensen mogelijk nu hulp durven te vragen.

In de donkere decembermaand hebben wij namens de Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en alle medewerkers bij al onze huurders huis-aan-huis een kerstkaart bezorgd. Dit werd door vele huurders op prijs gesteld.

Corona en 2021

We eindigen en beginnen 2021 vanuit een lockdown. Hoezeer corona ons huidige leven en werk op dit moment ook bepaalt, wij verwachten dat wij ook in 2021 `gewoon` ons werk kunnen blijven doen en er voor onze huurders te zijn. In deze week begint de vaccinatie tegen corona. Het kan het nog wel even duren maar dan kunnen we hopelijk weer terug naar een ‘normaler’ leven waarbij we het coronavirus onder controle krijgen en we weer onder de mensen kunnen komen.

Ook voor de toekomst hebben wij er vertrouwen in dat we samen blijven optrekken met onze huurders, de gemeente en onze belanghouders.

Herijkte Koersplan

Er is besloten om vanwege de nieuwe directeur-bestuurder en ons nieuwe RvC lid het Koersplan alleen op een paar onderdelen te vernieuwen voor maximaal de komende twee jaar. Dan kan er ondertussen met elkaar een nieuw Koersplan worden opgesteld.

Download hier het herijkte Koersplan. 

Afsluiting

Wij willen onze waardering uitspreken voor u als onze huurder, voor uw begrip in het afgelopen jaar. En wij bedanken onze medewerkers voor de inzet en flexibiliteit tijdens dit lastige jaar. Wij wensen iedereen veel gezondheid toe. Laten we er met z’n alleen een mooi jaar van maken!

Kerstkaart van Woningbouwvereniging Poortugaal

De Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en alle medewerkers van Woningbouwvereniging Poortugaal wilden in deze lastige tijd laten weten dat we aan onze huurders denken! Daarom hebben Jacques Reniers, de nieuwe directeur-bestuurder, en medewerkers in december huis-aan-huis een kerstkaart bezorgd. Dit werd door vele huurders enorm gewaardeerd.

Een goed en gezond 2021!

De Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en alle medewerkers van Woningbouwvereniging Poortugaal wensen u een goed en gezond 2021!