Online bijeenkomst Schutskooiwijk & Poortugaal-West

Online bijeenkomst 8 maart

Op maandag 8 maart tussen 19:00 en 20:15 uur is er een online bijeenkomst over de stedenbouwkundige verkenning voor huurders en omwonenden van de Schutskooiwijk.

Na deze online bijeenkomst is voor huurders ook een huurdershalfuurtje (20:30 – 21:00 uur). Medewerkers van WBV Poortugaal zitten dan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Aanmelden voor de online bijeenkomst en/of het huurdershalfuurtje kan via onderstaande button of door een e-mail te sturen naar schutskooiwijk@wbvpoortugaal.nl

Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 (herijkte Koersplan)

Wij hopen dat u goede feestdagen achter de rug hebt. Dat u de tijd heeft genomen om samen met uw dierbaren nieuwe energie op te doen en elkaar een gezond en gelukkig 2021 toe te wensen. Dat is wat wij u wensen, een goed en gezond 2021 en natuurlijk een werkend vaccin voor het coronavirus.

Traditie

In voorgaande jaren schudden wij de eerste dag op kantoor elkaar de hand en wensten wij elkaar een mooi en gezond nieuwjaar. Dit jaar was dit zo anders. Maar daar laten we ons niet klein door krijgen! Dankzij de techniek kunnen we elkaar toch zien en horen. En laten we ervan uitgaan dat dit een unieke gebeurtenis was en dat we volgend jaar elkaar in het echt weer de beste wensen kunnen geven.

Corona en samenleving

We leven in een bijzondere tijd, waarin dingen anders gaan dan voorheen. We kennen allemaal de feiten, de cijfers en de beelden van het afgelopen jaar. Het heeft grote gevolgen voor de samenleving en deze crisis raakt alles en iedereen. Half maart werd de intelligente lockdown afgekondigd en hiermee werd onze wereld ‘kleiner’. O.a. winkels, (sport)scholen, restaurants, contactberoepen en zorg, – en verpleeghuizen moesten de deuren sluiten. Vanuit huis werken werd de norm.

Tijdens de lockdown ontstonden vele mooie initiatieven en trokken we met elkaar op om in contact te blijven en hielden we aandacht voor de ouderen en kwetsbaren in de samenleving.

Corona en WBV Poortugaal

Vanaf maart werd ons kantoor gesloten en gingen we vanuit huis werken en vergaderen. De bezetting op kantoor was minimaal en de open inloop is vervallen. Het Managementteam vergaderde de eerste weken dagelijks over de stand van zaken.

Voor het thuis werken moest e.e.a. op stel en sprong worden geregeld. Het werken vanuit huis bleek praktisch en lastig tegelijk. Kinderen die online lessen moeten volgen, kleine kinderen die niet naar de opvang kunnen, het was soms lastig om dit met werk te combineren.

We zijn nu zo’n 10 coronamaanden verder. Ons kantoor is steeds telefonisch bereikbaar gebleven en onze huurders waren welkom op afspraak. Het planmatig onderhoud liep ondanks de coronamaatregelen op schema. Bij inpandig onderhoud -badkamer en keuken- was een achterstand opgelopen waar hard aan gewerkt werd om dit in te lopen. Het onderhoud buiten is zo goed als klaar. Aan het einde van het jaar zijn door Bruynzeel nog 24 keukens vervangen.

WBV Poortugaal en acties

Onze sociaal beheerder heeft onze oudere huurders gebeld om te vragen hoe het met ze gaat en of ze voldoende hulptroepen hebben. We zoeken met de huurders desgewenst naar een creatieve oplossing en trekken daarin samen op met de Stichting Welzijn Albrandswaard. Zo helpen wij mee eenzaamheid onder de oudere en kwetsbare inwoners te bestrijden. De reacties waren positief en de telefoontjes werden door onze huurders zeer gewaardeerd.

Daarnaast heeft WBV Poortugaal i.s.m. Stichting Welzijn Albrandswaard een soepactie op touw gezet. Vele vrijwilligers uit Albrandswaard hebben een heerlijke, eigengemaakte tomatensoep gemaakt van 150 kg tomaten en -uiteraard op anderhalve meter afstand- uitgedeeld onder haar oudere en kwetsbare huurders. Met op het kaartje de bemoedigende tekst: Eet smakelijk en hou vol, en houd oog voor elkaar! Hierop ontvingen wij mooie reacties zoals: wat een verrassing, de soep was heerlijk en dat door de soep met het kaartje met de vriendelijke woorden mensen mogelijk nu hulp durven te vragen.

In de donkere decembermaand hebben wij namens de Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en alle medewerkers bij al onze huurders huis-aan-huis een kerstkaart bezorgd. Dit werd door vele huurders op prijs gesteld.

Corona en 2021

We eindigen en beginnen 2021 vanuit een lockdown. Hoezeer corona ons huidige leven en werk op dit moment ook bepaalt, wij verwachten dat wij ook in 2021 `gewoon` ons werk kunnen blijven doen en er voor onze huurders te zijn. In deze week begint de vaccinatie tegen corona. Het kan het nog wel even duren maar dan kunnen we hopelijk weer terug naar een ‘normaler’ leven waarbij we het coronavirus onder controle krijgen en we weer onder de mensen kunnen komen.

Ook voor de toekomst hebben wij er vertrouwen in dat we samen blijven optrekken met onze huurders, de gemeente en onze belanghouders.

Herijkte Koersplan

Er is besloten om vanwege de nieuwe directeur-bestuurder en ons nieuwe RvC lid het Koersplan alleen op een paar onderdelen te vernieuwen voor maximaal de komende twee jaar. Dan kan er ondertussen met elkaar een nieuw Koersplan worden opgesteld.

Download hier het herijkte Koersplan. 

Afsluiting

Wij willen onze waardering uitspreken voor u als onze huurder, voor uw begrip in het afgelopen jaar. En wij bedanken onze medewerkers voor de inzet en flexibiliteit tijdens dit lastige jaar. Wij wensen iedereen veel gezondheid toe. Laten we er met z’n alleen een mooi jaar van maken!

Kerstkaart van Woningbouwvereniging Poortugaal

De Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en alle medewerkers van Woningbouwvereniging Poortugaal wilden in deze lastige tijd laten weten dat we aan onze huurders denken! Daarom hebben Jacques Reniers, de nieuwe directeur-bestuurder, en medewerkers in december huis-aan-huis een kerstkaart bezorgd. Dit werd door vele huurders enorm gewaardeerd.

Een goed en gezond 2021!

De Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en alle medewerkers van Woningbouwvereniging Poortugaal wensen u een goed en gezond 2021!

Prestatieafspraken Wonen 2021 en 2022

De in Albrandswaard werkzame woningcorporaties, hun huurdersorganisaties en de gemeente Albrandswaard hebben in december prestatieafspraken afgesproken voor de komende twee jaar. Vanwege de geldende coronamaatregelen vond de ondertekening op afstand plaats.

In de prestatieafspraken wordt onder andere aandacht besteed aan de stijgende behoefte aan woningen en de verdeling, betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
Op het gebied van de hoeveelheid sociale (huur)woningen gaan of zijn de woningcorporaties in gesprek met de gemeente over hun bijdrage hierin.

Ook wordt er een koppeling gemaakt met het vraagstuk Wonen en Zorg en is er oog voor het verder ontwikkelen van het convenant Vroegsignalering en voorkoming van huisuitzettingen.

“Ik ben blij dat we als gemeente samen met de corporaties en hun huurders wederom goede afspraken hebben gemaakt voor de komende jaren”, meldt wethouder Ronald Schneider. “Zowel huidige als ook toekomstige huurders kunnen rekenen op onze gemeenschappelijke inzet om in Albrandswaard betaalbaar wonen te realiseren in een mooie omgeving.”

De prestatieafspraken zijn gemaakt met de woningcorporaties Wooncompas, Woningbouwvereniging Poortugaal, Woonzorg Nederland en Havensteder en door Stichting Huurdersalliantie De Brug, bewonerscommissie Rhoon en Bewonerscommissie Twee-, en Vierspan. Schneider: “Samen zetten we ons in voor een mooi Albrandswaard.”

Sluiting kantoor rond de feestdagen 2020/2021

Het kantoor van WBV Poortugaal is gesloten van maandag 28 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021.

Op maandag 4 januari 2021 kunt u ons weer telefonisch bereiken vanaf 8.30 uur en is ons kantoor op afspraak vanaf 9.00 uur geopend.

In geval van calamiteiten tijdens deze sluiting kunt u het noodnummer 06-51 98 67 02 gebruiken.

Aan de slag in de Schroeder van der Kolklaan

Woningbouwvereniging Poortugaal gaat aan de slag met SlimOnderhoud (samenwerking Twinstone & Willems Vastgoedonderhoud)! Na maanden voorbereiding en digitaal een mooi plan te hebben voorgelegd aan de bewoners van de 35 woningen hebben we het 91% bewonersakkoord behaald.

Bij 35 woningen passen wij energiemaatregelen en woningverbetering toe. Hierdoor komen de woningen als het ware in een goed geïsoleerd jasje én krijgen zij een nieuwbouw uitstraling. De woningen hebben nu gemiddeld energielabel D, maar na de werkzaamheden minimaal energielabel A. Voor bewoners die kiezen voor zonnepanelen krijgt de woning zelfs het label A++.

Wij kijken er naar uit om dit project samen met Willems Vastgoedonderhoud, Twinstone en alle betrokken bewoners tot een succes te brengen!

#energietransitie #verduurzaming #duurzaamwonen

Even voorstellen

Onze nieuwe directeur-bestuurder per 1 december 2020 is de heer Jacques Reniers. Hij gaat René Kouters vervangen die van zijn pensioen gaat genieten.

Ons nieuwste lid van de Raad van Commissarissen is Eric Roodnat. De heer Roodnat is in de plaats gekomen van Jan Willem van der Meer. Raymond van Praag heeft de voorzittersrol overgenomen van Jan Willem van der Meer.

Wij bedanken René Kouters en Jan Willem van der Meer voor hun inzet de afgelopen jaren! Mocht u nog telefonisch afscheid willen nemen, neem dan contact met ons op.

Blijf alert!

Babbeltrucs

De afgelopen tijd komen bij de politie steeds meer meldingen binnen van babbeltrucs. Helaas wordt het coronavirus gebruikt om bij mensen binnen te komen of mensen op te lichten. Met een smoes proberen oplichters toegang tot de woning te krijgen. Mensen bellen aan bij ouderen en doen alsof ze een medewerker zijn van bijvoorbeeld een ziekenhuis. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze onderzoek doen naar het coronavirus of dat ze komen controleren op symptomen van het virus. Trap er niet in, laat niemand binnen, doe zo snel mogelijk de deur dicht en bel de politie!

Pinpas

In deze tijd kijken we wat meer naar elkaar om. Het is fijn als mensen aanbieden om boodschappen voor iemand te doen. Geef nooit zomaar je pinpas aan iemand mee. Als iemand boodschappen voor je doet, spreek dan af om zelf het bedrag over te maken.

Phising (vissen, hengelen)

Oplichters proberen via e-mails mensen te lokken naar een valse (bank)website. De e-mail bevat een link naar de (valse) website met het verzoek om bijvoorbeeld inloggegevens te controleren en ze vragen om in te loggen. Hierdoor krijgt de oplichter toegang tot al uw gegevens met alle gevolgen van dien.

Vertrouwt u een e-mail of link niet? Bel naar degene die het verstuurd lijkt te hebben om te checken of het wel klopt.

Blijf alert!

Let op: valse e-mails en sms-jes in omloop van WoonnetRijnmond

Wij krijgen van WoonnetRijnmond door dat er valse e-mails en sms-jes in omloop zijn. Dat noemen we phishing. Bij phishing proberen criminelen u door e-mails of sms-jes naar een valse website te lokken. Daar stelen ze uw gegevens of geld. Klik nooit op links in een phishing e-mail.

WoonnetRijnmond verstuurt geen sms-jes met daarin de vraag om uw inschrijving te verlengen en te betalen. WoonnetRijnmond verstuurt wel e-mails met daarin de vraag om uw inschrijving te verlengen en te betalen maar deze mails zijn gepersonaliseerd (aan uw gericht), voorzien van een WoonnetRijnmond-logo en afzender.

Een voorbeeld van een valse e-mail