U heeft nog maar een paar dagen om samen met uw buren een sfeervolle straatactiviteit te organiseren

Heeft u een leuk idee om in december samen met uw buren een gezellige straatactiviteit te organiseren? De gemeente Albrandswaard kan u daarbij helpen met een bijdrage van maximaal 150 euro.

Stuur uw idee naar wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Dit kan t/m 30 november 2023. Wees er snel bij! Want het budget is beperkt.

Eenmalige energietoeslag voor minima Albrandswaard 2023

De energietoeslag is een tegemoetkoming in de gestegen kosten voor gas en elektriciteit. De gemeente Albrandswaard start vanaf eind oktober met de uitbetaling van de energietoeslag van € 1.300,00.

De energietoeslag wordt eerst uitgekeerd aan inwoners van Albrandswaard waarvan de gemeente weet dat zij hiervoor in aanmerking komen, zoals mensen met een uitkering bij de gemeente.

Kijk op de site van de gemeente Albrandswaard of u in aanmerking komt voor de energietoeslag.
Dit kan via deze link.

 

Afscheid Michiel van der Stoep als lid van de Raad van Commissarissen

Na twee termijnen van vier jaar heeft Michiel van der Stoep afscheid genomen als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Michiel heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol vervuld als secretaris en later als vicevoorzitter. Door zijn financiële achtergrond had Michiel goed zicht op de portefeuille financiën en was kritisch op de overige onderwerpen. Wij zijn hem dankbaar voor de plezierige samenwerking en zijn waardevolle bijdrage.

Vanaf 1 oktober 2023 heeft Jerry Goossens het stokje overgenomen. Wij heten Jerry Goossens van harte welkom als nieuw lid van de Raad van Commissarissen bij WBV Poortugaal.

Jerry heeft veel ervaring heb opgedaan met organisaties in de publieke sector (o.a. woningcorporaties, gemeenten, zorg en onderwijs). Met zijn achtergrond in accountancy en control past Jerry goed in de rol als commissaris bij WBV Poortugaal.

‘Graag draag ik bij aan een duurzaam financieel beleid waarbij de continuïteit op lange termijn behouden blijft en tegelijkertijd ook gedaan kan blijven worden wat nodig is’ aldus Jerry.

Heeft u een vraag voor de Klankbordgroep?

WBV Poortugaal hecht veel waarde aan de samenwerking met onze huurders. Daarom hebben wij sinds 2013 een Klankbordgroep. De leden hiervan komen vier keer per jaar bijeen. In de bijeenkomsten stellen zij vragen over allerlei onderwerpen die de woningbouw aangaan en geven zij advies.

Heeft u (dringende) vraag aan de Klankbordgroep? Of wilt u dat uw onderwerp in de bijeenkomst van de Klankbordgroep op de agenda komt? Stuur dan een e-mail met uw vraag of onderwerp naar Klankbordgroep@wbvpoortugaal.nl. De voorzitter kan dan uw onderwerp op de agenda zetten en deze bespreken in de bijeenkomst van de Klankbordgroep.

De Klankbordgroep behandelt alleen algemene vragen en problemen. Voor privévragen- en klachten kunt u rechtstreeks terecht bij de medewerkers van WBV Poortugaal.

 

 

 

 

Sportief WBV Poortugaal

Op zaterdag 9 september 2023 hebben een aantal collega’s van WBV Poortugaal meegedaan aan de sponsorloop voor Capabel. Het doel van deze loop was om geld in te zamelen om een busje aan te schaffen om woon-werkvervoer meer mogelijk te maken. Capabel is een dagbesteding voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking op het terrein van Abel. Zij werken in en rondom restaurant Abel.

Na de warming-up op deze warme zaterdagmiddag hebben onze collega’s meerdere rondjes gelopen. Zo’n rondje was 1.500 meter op een pad met meerdere hindernissen. Ze klauterden over strobalen, gingen van de glijbaan en renden door sproeiers. Dit alles onder aanmoediging door mensen langs de kant.

Het was warm, maar erg leuk om te doen! Hulde aan de sportievelingen!

Visitatie

Woningcorporaties werken dagelijks aan het leveren van maatschappelijke waarde. Het leveren van maatschappelijke waarde doet de corporatie samen met huurders, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen, collega-corporaties en andere samenwerkingspartners. De maatschappelijke visitatie is een belangrijk instrument om de betreffende maatschappelijke waarde aan te tonen en bespreekbaar te maken. De herziene Woningwet verplicht corporaties zich ten minste eens in de vier jaar te laten visiteren.

In 2023 is er een nieuwe methodiek voor visitatie geïntroduceerd. De nieuwe methodiek:

  • Gaat dieper in op de samenwerking in het netwerk
  • Vereist meer reflectie tussen commissie en woningcorporatie
  • Voert minder bronnenonderzoek uit en is minder op ‘afvinken’ gericht
  • Heeft minder ijkpunten en normstellingen.

Woningbouwvereniging Poortugaal heeft Ecorys in 2023 de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een maatschappelijke visitatie. De visitatie heeft betrekking op de periode van 2019 tot en met 2022.

Sterk op eigen terrein, zoekend naar passende rol in samenwerking

Woningbouwvereniging Poortugaal is een uitgesproken dorpscorporatie die met circa 1.200 woningen de dominante sociale verhuurder is in de kern Poortugaal van de gemeente Albrandswaard. De corporatie wordt gewaardeerd om haar sociale hart, de organisatie is praktisch ingesteld, de lijnen naar de huurders zijn kort en de 12 medewerkers komen hun afspraken na.

De prestaties

Bij de beschrijving van de maatschappelijke opgaven is samen met de corporatie gekozen voor drie klassieke volkshuisvestelijke opgaven: betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast is de herontwikkeling van de Schutskooiwijk voor deze corporatie een relatief omvangrijk en veeleisend project.

Woningbouwvereniging Poortugaal is een stabiel functionerende en presterende woningcorporatie. Betrouwbaar, benaderbaar, toegewijd en effectief. Zij scoort over de hele linie naar behoren, met een uitschieter naar goed voor Maatschappelijke capaciteit.

Positieve bevindingen

  • De visitatiecommissie heeft bewondering voor de energieke en vasthoudende manier waarop de corporatie de relatief omvangrijke herstructureringsopgave Schutskooiwijk heeft opgepakt en dat proces met extra aangetrokken expertise en met haar partners vorm geeft.
  • Het team van de corporatie draait de primaire processen doelgericht, efficiënt en effectief; zo nodig hanteert het maatwerk en geeft het blijk van mededogen. Het team heeft op het operationele niveau een grote mate van zelfstandigheid en schroomt niet derden (zoals collega’s in het netwerk) om hulp te vragen. De directeur-bestuurder en zijn team zijn een open boek voor elkaar. Een dreamteam.

Verdere verbeteringen mogelijk

Uiteraard kregen we ook aandachtspunten c.q. leerpunten om ons verder te verbeteren onder andere op het gebied van het meer zichtbaar zijn van de corporatie, meer effectiviteit in samenwerking door analyse van ieders rol en verantwoordelijkheid, en om meer samenwerking initiëren in het domein wonen en zorg. Wat dit laatste betreft zijn al initiatieven genomen richting lokale partners.

De door de commissie aangereikte aandachtspunten c.q. leerpunten nemen we serieus, tegelijkertijd kan door ons niet alles meteen worden opgepakt. Wij zullen de aandachtspunten c.q. leerpunten bij de weging van prioriteiten en accenten in de komende jaarplannen gefaseerd betrekken en daar waar nodig versnellen.

Wij beschouwen het visitatierapport als een goede handreiking om met extra motivatie de volgende vier jaar in te gaan en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Het volledige visitatierapport is hier te downloaden.

Steffie.nl: een overzichtelijke website waar onderwerpen in eenvoudige taal worden uitgelegd.

Moeilijke dingen makkelijk uitgelegd
Op de website Steffie.nl worden moeilijke dingen op een makkelijke manier uitgelegd. Bijvoorbeeld geldzaken, DigiD, geldzaken en een bezoek aan de huisarts.

Zoekt u een huurwoning?
Steffie legt deze website alles uit over het zoeken naar een huurwoning. En wat daar allemaal bij komt kijken. Kijk op https://wonen.steffie.nl/nl/.

Steffie is een onderdeel van Leer Zelf Online. Dit is opgericht om kwetsbare groepen in de samenleving te helpen om moeilijke informatie te begrijpen. Dat doen ze door mensen de mogelijkheid te geven online zelf te leren en waar nodig offline te ondersteunen. https://www.leerzelfonline.nl/diensten/

Zoekt u een huurwoning?
Wij bieden de vrijkomende huurwoningen aan via WoonnetRijnmond. Op deze site vindt u het actuele aanbod Om te kunnen reageren op een woning, moet u ingeschreven staan. Dit kan via de website van WoonnetRijnmond. https://www.woonnetrijnmond.nl/inloggeninschrijven/.

WBV Poortugaal staat in de TOP 5 van de duurzaamste corporaties van Nederland!

Met trots kunnen wij vertellen dat wij in de top 5 staan van de categorie kleine corporaties. Jaarlijks reikt Republiq de duurzaamheidsprijs uit aan corporaties die in de afgelopen twee jaar de meeste CO2 hebben bespaard. De duurzaamheidsprijs is een aanmoediging aan de corporatiesector om te blijven verduurzamen en de uitstoot van de woningen terug te dringen.

Dit jaar is daarbij onderscheid gemaakt in de categorieën kleine corporaties (tot 5.000 eenheden), middelgrote corporaties (tot 15.000 eenheden) en grote corporaties (vanaf 15.000 eenheden). Republiq heeft 108 kleine woningbouwbedrijven bekeken.

Nancy Koedoot mocht namens ons kantoor de prijs in ontvangst nemen. Wij zijn blij met het behalen van deze prestatie.

Download hier de onderzoeksverantwoording:
https://republiq.nl/images/uploads/20220119_-_Leaflet_onderzoeksverantwoording.pdf

 

Werkbezoek aan ‘In de Buurttuin’ in Schiedam

De directeur-bestuurder, de medewerkers en de leden van de Raad van Commissarissen waren op maandagmiddag 19 juni 2023 te gast bij het bouwbedrijf Van Wijnen in Schiedam. Tijdens dit werkbezoek bezochten wij de projectlocatie In de Buurttuin.

We werden ontvangen in de Drilschuur voor een presentatie over de ontwikkeling van deze nieuwe wijk. Daarna kregen wij een presentatie over de fabriek die Van Wijnen in Heerenveen heeft laten bouwen. In die fabriek worden volledig geautomatiseerd en gerobotiseerd modules voor complete woningen gefabriceerd, zo’n 4.000 woningen per jaar.

Dit heeft veel voordelen; er zijn bijvoorbeeld vrijwel geen gespecialiseerde vaklui voor de productie nodig. Een groot voordeel omdat er een enorm tekort is aan vaklui. De modules worden onder ideale omstandigheden geproduceerd. Dit zorgt voor betere kwaliteit en voor een betere duurzaamheid van de modules. Inmiddels zijn de ontwikkelingen zo ver dat dit assembleren met een nauwkeurigheid van 1 mm uitgevoerd kan worden.

Op de bouwlocatie zijn veel minder werkzaamheden nodig. Dit zorgt voor een veel lagere stikstofuitstoot en minder overlast voor de omwonenden. Een mooie en innovatieve investering.

Daarna kregen we een beeld van de nieuwe wijk. De oude woonblokken maken plaats voor een vriendelijke en duurzame woonwijk met zo’n 240 nieuwe woningen. Woonplus Schiedam bouwt hier 145 woningen en appartementen voor sociale huur. De huizen zijn uitgerust met luchtwarmtepompen, die bij een aantal woningen in de schuur zijn geplaatst, zodat de geluidsoverlast minimaal is.

De buurt wordt grotendeels autovrij (er werd gewerkt met een parkeernorm van om en nabij 0,5 auto per woning!) en het groen biedt speelplekken en ruimte voor ontmoetingen. De inrichting van het openbare groen wordt in samenspraak met de nieuwe bewoners opgepakt. Het bijzondere aan de woningen is dat ze modulair zijn gebouwd. Dat betekent dat ze uit elkaar te halen zijn en elders weer opgebouwd kunnen worden. Wat ons opviel, was dat de dichtheid (het aantal woningen op een bepaalde oppervlakte) best hoog was, maar dat er een heel positieve beleving was in de openbare ruimte.

We hebben verschillende ideeën en ideetjes opgedaan die we mogelijk kunnen gebruiken bij de herontwikkeling van de Schutskooiwijk. Wij zijn Van Wijnen veel dank verschuldigd voor de mogelijkheid die ze ons boden om het project te bekijken en de achtergronden ervan te leren kennen.

 

Oog voor de toekomst/Duurzaam Albrandswaard

Op het duurzaamheidsplatform van de gemeente Albrandswaard leest u over de activiteiten, campagnes en vindt u advies. B.v. tips om energie te besparen of om uw tuin groener te maken.

Wilt u weten welke activiteiten over duurzaamheid er op lokaal en landelijk gebied zijn? Neem dan een kijkje bij de Duurzaamheidskalender. Daar ziet u ook waaraan u kunt deelnemen.

Lees meer op de website van de gemeente.