Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 (herijkte Koersplan)

Wij hopen dat u goede feestdagen achter de rug hebt. Dat u de tijd heeft genomen om samen met uw dierbaren nieuwe energie op te doen en elkaar een gezond en gelukkig 2021 toe te wensen. Dat is wat wij u wensen, een goed en gezond 2021 en natuurlijk een werkend vaccin voor het coronavirus.

Traditie

In voorgaande jaren schudden wij de eerste dag op kantoor elkaar de hand en wensten wij elkaar een mooi en gezond nieuwjaar. Dit jaar was dit zo anders. Maar daar laten we ons niet klein door krijgen! Dankzij de techniek kunnen we elkaar toch zien en horen. En laten we ervan uitgaan dat dit een unieke gebeurtenis was en dat we volgend jaar elkaar in het echt weer de beste wensen kunnen geven.

Corona en samenleving

We leven in een bijzondere tijd, waarin dingen anders gaan dan voorheen. We kennen allemaal de feiten, de cijfers en de beelden van het afgelopen jaar. Het heeft grote gevolgen voor de samenleving en deze crisis raakt alles en iedereen. Half maart werd de intelligente lockdown afgekondigd en hiermee werd onze wereld ‘kleiner’. O.a. winkels, (sport)scholen, restaurants, contactberoepen en zorg, – en verpleeghuizen moesten de deuren sluiten. Vanuit huis werken werd de norm.

Tijdens de lockdown ontstonden vele mooie initiatieven en trokken we met elkaar op om in contact te blijven en hielden we aandacht voor de ouderen en kwetsbaren in de samenleving.

Corona en WBV Poortugaal

Vanaf maart werd ons kantoor gesloten en gingen we vanuit huis werken en vergaderen. De bezetting op kantoor was minimaal en de open inloop is vervallen. Het Managementteam vergaderde de eerste weken dagelijks over de stand van zaken.

Voor het thuis werken moest e.e.a. op stel en sprong worden geregeld. Het werken vanuit huis bleek praktisch en lastig tegelijk. Kinderen die online lessen moeten volgen, kleine kinderen die niet naar de opvang kunnen, het was soms lastig om dit met werk te combineren.

We zijn nu zo’n 10 coronamaanden verder. Ons kantoor is steeds telefonisch bereikbaar gebleven en onze huurders waren welkom op afspraak. Het planmatig onderhoud liep ondanks de coronamaatregelen op schema. Bij inpandig onderhoud -badkamer en keuken- was een achterstand opgelopen waar hard aan gewerkt werd om dit in te lopen. Het onderhoud buiten is zo goed als klaar. Aan het einde van het jaar zijn door Bruynzeel nog 24 keukens vervangen.

WBV Poortugaal en acties

Onze sociaal beheerder heeft onze oudere huurders gebeld om te vragen hoe het met ze gaat en of ze voldoende hulptroepen hebben. We zoeken met de huurders desgewenst naar een creatieve oplossing en trekken daarin samen op met de Stichting Welzijn Albrandswaard. Zo helpen wij mee eenzaamheid onder de oudere en kwetsbare inwoners te bestrijden. De reacties waren positief en de telefoontjes werden door onze huurders zeer gewaardeerd.

Daarnaast heeft WBV Poortugaal i.s.m. Stichting Welzijn Albrandswaard een soepactie op touw gezet. Vele vrijwilligers uit Albrandswaard hebben een heerlijke, eigengemaakte tomatensoep gemaakt van 150 kg tomaten en -uiteraard op anderhalve meter afstand- uitgedeeld onder haar oudere en kwetsbare huurders. Met op het kaartje de bemoedigende tekst: Eet smakelijk en hou vol, en houd oog voor elkaar! Hierop ontvingen wij mooie reacties zoals: wat een verrassing, de soep was heerlijk en dat door de soep met het kaartje met de vriendelijke woorden mensen mogelijk nu hulp durven te vragen.

In de donkere decembermaand hebben wij namens de Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en alle medewerkers bij al onze huurders huis-aan-huis een kerstkaart bezorgd. Dit werd door vele huurders op prijs gesteld.

Corona en 2021

We eindigen en beginnen 2021 vanuit een lockdown. Hoezeer corona ons huidige leven en werk op dit moment ook bepaalt, wij verwachten dat wij ook in 2021 `gewoon` ons werk kunnen blijven doen en er voor onze huurders te zijn. In deze week begint de vaccinatie tegen corona. Het kan het nog wel even duren maar dan kunnen we hopelijk weer terug naar een ‘normaler’ leven waarbij we het coronavirus onder controle krijgen en we weer onder de mensen kunnen komen.

Ook voor de toekomst hebben wij er vertrouwen in dat we samen blijven optrekken met onze huurders, de gemeente en onze belanghouders.

Herijkte Koersplan

Er is besloten om vanwege de nieuwe directeur-bestuurder en ons nieuwe RvC lid het Koersplan alleen op een paar onderdelen te vernieuwen voor maximaal de komende twee jaar. Dan kan er ondertussen met elkaar een nieuw Koersplan worden opgesteld.

Download hier het herijkte Koersplan. 

Afsluiting

Wij willen onze waardering uitspreken voor u als onze huurder, voor uw begrip in het afgelopen jaar. En wij bedanken onze medewerkers voor de inzet en flexibiliteit tijdens dit lastige jaar. Wij wensen iedereen veel gezondheid toe. Laten we er met z’n alleen een mooi jaar van maken!