dak

Het schoonmaken van dakgoten en schoorsteen en ventilatiekanalen van de woning behoort tot de verplichtingen van de huurder. Behalve bij gestapelde bouw (appartementen) daar wordt dit collectief uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden worden ladders in bruikleen gegeven. Deze ladders zijn na telefonische afspraak beschikbaar.