Artikelen door wbvp

Start plaatsen zonnepanelen

Woningbouwvereniging Poortugaal is samen met Wocozon gestart met het plaatsen van zonnepanelen. Onze huurders krijgen de kans om te kiezen voor zonnepanelen. Wij nemen hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om huurders te beschermen tegen de stijgende energieprijzen. In de aankomende maanden plaatst Woningbouwvereniging Poortugaal bij 180 woningen zonnepanelen. De komende jaren krijgen huurders van nog eens […]

Wetswijziging huurtoeslag 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet op de huurtoeslag gewijzigd en zijn de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen. Hierdoor wordt de huurtoeslag geleidelijk en over een langer inkomenstraject afgebouwd. Het is zeker de moeite waard om te kijken of u in 2020 recht heeft op huurtoeslag! De wijziging van de wet zorgt ervoor […]

Wij hebben een nieuw Koersplan

Wij hebben een nieuw Koersplan ‘Op weg naar toekomstbestendige vernieuwing’ 2017 – 2020. Een nieuwe naam voor een document dat wij in het verleden ondernemingsplan noemden. Deze nieuwe naam dekt naar onze mening beter de lading. Het gaat tenslotte om waar we heen willen, waar we op koersen de komende jaren. En sluit beter aan bij […]

PDF documenten in deze tekst:

De statuten zijn gewijzigd!

Op 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet in werking getreden. Zoals al in eerder in het Woonmagazine is aangegeven moesten de statuten van WBV Poortugaal in 2016 worden aangepast om te voldoen aan alle eisen die de nieuwe wet stelt. Tijdens de Algemene Vergadering van 22 juni 2016 is er met meerderheid van stemmen […]

Kennismakingsdiner bij de buren een succes!

Kennismakingsdiner bij de buren een succes! Op maandag 20 juni, de dag van de vluchteling, is het eerste ‘kennismakingsdiner bij de buren’ georganiseerd. En met succes! Stichting Welzijn Albrandswaard, Stichting Vluchtelingenwerk en Woningbouwvereniging Poortugaal hebben dit initiatief samen opgestart. Het idee is dat in het huis van de nieuwe bewoners samen met de buren wordt […]

Statuten en huishoudelijk reglement worden gewijzigd

Afgelopen woensdag (22 juni 2016) is de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden. Directeur-bestuurder René Kouters heeft een korte terugblik en een vooruitblik gegeven. Jaarverslag en jaarrekening 2015 Het jaarverslag 2015, inclusief jaarrekening 2015, is met algehele stemmen goedgekeurd onder gelijktijdige verlening van decharge voor het gevoerde beleid. Statuten & huishoudelijk reglement Er is met meerderheid van stemmen besloten om de statuten en het […]

Documenten Algemene Vergadering online

Al onze huurders & leden hebben de persoonlijke uitnodiging voor de Algemene Vergadering ontvangen. Alle documenten staan nu ook op onze website en liggen ter inzage bij ons op kantoor. Op onze website staat: de korte samenvatting van het jaarverslag 2015 de concept notulen van de Algemene Vergadering van 24 juni 2015 het gehele jaarverslag uitleg wijziging statuten nieuwe concept statuten nieuw […]

Onderzoek door USP

Onze huurders ontvangen op korte termijn een brief. Binnenkort starten wij namelijk met een onderzoek onder onze huurders. Uw mening is voor ons erg belangrijk. Hoe denkt u bijvoorbeeld over uw woning, onze dienstverlening en uw woonomgeving? Wij zouden het erg fijn vinden als u zou willen meewerken aan dit onderzoek. Onder alle deelnemers van het onderzoek […]