Asbestinventarisatie

Vanaf 2 november as. gaat AM&P Milieu B.V. uit Oud-Beijerland, in opdracht van ons, onderzoek doen naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de woningen in diverse wijken. Wij hebben hiervoor opdracht verstrekt om een duidelijk en compleet beeld te krijgen van op welke plaatsen asbesthoudend materiaal is toegepast in en aan onze woningen. Voordat de inventarisaties starten krijgen de huurders van ons een informatiebrief.

Wat is asbest?

Asbesthoudend materiaal werd in het verleden veel toegepast omdat het een ideaal bouwmateriaal was. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen hitte, isolerend en was goedkoop. Pas later werd bekend dat asbest risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Sinds 1993 is asbest verboden omdat bij verwerking gevaarlijke situaties kunnen optreden. Asbest levert geen direct gevaar op voor de gezondheid, zolang er maar niet in wordt gezaagd, geboord, geschuurd of stukjes van worden afgebroken.

Streven naar een asbestveilig woningbezit:

Wij hebben veel woningen die voor 1993 zijn gebouwd. Van een groot deel van onze woningen is bekend waar asbesthoudende materialen zijn toegepast. Ons streven is om een volledig overzicht te krijgen van waar en in welke woningen asbesthoudend materiaal is toegepast en wat de risico’s hiervan zijn.

Asbestinventarisatie:

In november start de asbestinventarisatie. Steekproefsgewijs worden een aantal woningen in een straat onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Naar verwachting zijn de asbestinventarisaties in het 1e kwartaal van 2016 afgerond. Daarna zullen wij de huurders schriftelijk informeren over de uitkomsten van het onderzoek.

De medewerkers van AM&P Milieu B.V. uit Oud-Beijerland zullen zichzelf legitimeren en zijn herkenbaar aan hun bedrijfskleding.

Vragen:

Heeft u vragen over de asbestinventarisatie dan kunt u met Huib van Heusden contact opnemen.