De statuten zijn gewijzigd!

Op 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet in werking getreden. Zoals al in eerder in het Woonmagazine is aangegeven moesten de statuten van WBV Poortugaal in 2016 worden aangepast om te voldoen aan alle eisen die de nieuwe wet stelt. Tijdens de Algemene Vergadering van 22 juni 2016 is er met meerderheid van stemmen besloten om de statuten en het huishoudelijk reglement te wijzigen volgens het concept dat aan de Algemene Vergadering is voorgelegd.

Statuten en huishoudelijk reglement
De minister van Wonen en Rijksdienst heeft in september goedkeuring gegeven voor de wijziging van onze statuten. De statuten zijn eind november bij de notaris gepasseerd.