Een goed en gezond 2021!

De Raad van Commissarissen, directeur-bestuurder en alle medewerkers van Woningbouwvereniging Poortugaal wensen u een goed en gezond 2021!