Herontwikkeling Poortugaal een stap verder

Op donderdag 9 maart 2023 ondertekenden Jacques Reniers (directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Poortugaal) en Richard Polder (Wethouder Wonen Gemeente Albrandswaard) een samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van Poortugaal West.

In de overeenkomst staan de afspraken tussen de woningbouwvereniging en de gemeente Albrandswaard over vernieuwing van de Schutskooiwijk en de ontwikkeling van de naastgelegen grond.

Meer informatie hierover leest u hier.