Tijdelijk Noodfonds Energie

Energieleveranciers en maatschappelijke organisaties hebben een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Om zo te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen. Het noodfonds biedt vanaf 7 februari 2023 tot uiterlijk 1 april 2023 ondersteuning aan huishoudens met een laag inkomen.

Wie komt in aanmerking voor extra ondersteuning? 

Huishoudens kunnen een beroep doen op het Noodfonds Energie als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Voor alleenstaanden is dat minder dan € 2.980,00. Voor samenwonenden is dat minder dan € 3.794,00. Deze bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.
  • Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Hoeveel steun kunnen huurders krijgen?

  • Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat lager is 160% van het sociaal minimum, betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 10% van het bruto-inkomen.
  • Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat ligt tussen 160 en 200% van het sociaal minimum, betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 13% van het bruto-inkomen.

Doe de check of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het noodfonds

Lees alle informatie hier.