Uittreksels bevolkingsregister: rechtstreeks bij gemeente

Mensen die zich willen inschrijven voor een huurwoning, moeten een uittreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente (BRP, Basisregistratie Personen) aanvragen. Dat kan direct bij de gemeente. In de praktijk blijkt dat mensen die zo’n uittreksel nodig hebben, vaak via een zoekopdracht in Google terechtkomen bij bedrijven die dit voor hen kunnen regelen. Zo’n bureau vraagt echter een bedrag voor de bemiddeling, bij de balie van het gemeentehuis moeten ze vervolgens nog een keer betalen voor het uittreksel zelf. De VNG heeft al een aantal keren met succes dergelijke bureaus/websites aangepakt, maar ze blijven opduiken. Zie een KASSA-item over hun werkwijze. Om dit te voorkomen wijzen we woningzoekende(n) erop dat ze voor een uittreksel BRP gewoon naar de website of balie van de gemeente kunnen gaan. Extra kosten van een bureau zijn niet nodig.