WBV Poortugaal is voor de derde keer gevisiteerd!

In 2011 en 2015 werd WBV Poortugaal eerder gevisiteerd. De conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van deze visitaties boden bruikbare en nuttige informatie. WBV Poortugaal herkende grotendeels wat er in het visitatierapport stond. Daarom is onder andere het Koersplan ook geactualiseerd.

In de eerste helft van 2019 is WBV Poortugaal voor de derde keer gevisiteerd. De visitatie kijkt terug op de periode 2015-2018. Er wordt gekeken naar wat wij als organisatie goed doen en wat we nog kunnen verbeteren. Op het moment dat het rapport wordt vrijgegeven zal het ook op onze website worden gepubliceerd.

Woningcorporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken, over hun maatschappelijk presteren en om intern van de uitkomsten te leren. Iedere woningcorporatie is verplicht om zich één keer in de 4 jaar te laten visiteren. Ook wil het bestuur van de vereniging graag een onaf­hankelijk oordeel over het functioneren van de organisatie. Een onafhankelijk bureau licht de hele organisatie door in een traject van ongeveer 5 maanden.