Werkbezoek aan ‘In de Buurttuin’ in Schiedam

De directeur-bestuurder, de medewerkers en de leden van de Raad van Commissarissen waren op maandagmiddag 19 juni 2023 te gast bij het bouwbedrijf Van Wijnen in Schiedam. Tijdens dit werkbezoek bezochten wij de projectlocatie In de Buurttuin.

We werden ontvangen in de Drilschuur voor een presentatie over de ontwikkeling van deze nieuwe wijk. Daarna kregen wij een presentatie over de fabriek die Van Wijnen in Heerenveen heeft laten bouwen. In die fabriek worden volledig geautomatiseerd en gerobotiseerd modules voor complete woningen gefabriceerd, zo’n 4.000 woningen per jaar.

Dit heeft veel voordelen; er zijn bijvoorbeeld vrijwel geen gespecialiseerde vaklui voor de productie nodig. Een groot voordeel omdat er een enorm tekort is aan vaklui. De modules worden onder ideale omstandigheden geproduceerd. Dit zorgt voor betere kwaliteit en voor een betere duurzaamheid van de modules. Inmiddels zijn de ontwikkelingen zo ver dat dit assembleren met een nauwkeurigheid van 1 mm uitgevoerd kan worden.

Op de bouwlocatie zijn veel minder werkzaamheden nodig. Dit zorgt voor een veel lagere stikstofuitstoot en minder overlast voor de omwonenden. Een mooie en innovatieve investering.

Daarna kregen we een beeld van de nieuwe wijk. De oude woonblokken maken plaats voor een vriendelijke en duurzame woonwijk met zo’n 240 nieuwe woningen. Woonplus Schiedam bouwt hier 145 woningen en appartementen voor sociale huur. De huizen zijn uitgerust met luchtwarmtepompen, die bij een aantal woningen in de schuur zijn geplaatst, zodat de geluidsoverlast minimaal is.

De buurt wordt grotendeels autovrij (er werd gewerkt met een parkeernorm van om en nabij 0,5 auto per woning!) en het groen biedt speelplekken en ruimte voor ontmoetingen. De inrichting van het openbare groen wordt in samenspraak met de nieuwe bewoners opgepakt. Het bijzondere aan de woningen is dat ze modulair zijn gebouwd. Dat betekent dat ze uit elkaar te halen zijn en elders weer opgebouwd kunnen worden. Wat ons opviel, was dat de dichtheid (het aantal woningen op een bepaalde oppervlakte) best hoog was, maar dat er een heel positieve beleving was in de openbare ruimte.

We hebben verschillende ideeën en ideetjes opgedaan die we mogelijk kunnen gebruiken bij de herontwikkeling van de Schutskooiwijk. Wij zijn Van Wijnen veel dank verschuldigd voor de mogelijkheid die ze ons boden om het project te bekijken en de achtergronden ervan te leren kennen.