Wij zijn op zoek naar een huurderscommissaris!

WBV Poortugaal is op zoek naar een huurderscommissaris met volkshuisvestelijke/vastgoed deskundigheid. De heer Jan Kranenburg is de huidige huurderscommissaris en hij is vanwege het verstrijken van de maximale zittingstermijn niet herbenoembaar. Hij zal aftreden in november 2018.

Bekijk hier het kwaliteitsprofiel voor de vacature.

Lees hier meer over de Raad van Commissarissen.