De nieuwe woningwet is aangenomen!

De wet geeft duidelijkheid over het werkdomein van de corporaties. En over wat de rol is van gemeenten en huurders bij het vaststellen van het beleid en de uitvoering van de werkzaamheden van de corporatie. Wij houden u op de hoogte over de voortgang van de invoering van alle onderdelen van de wet.

De belangenvereniging voor corporaties, Aedes, heeft de hoofdpunten van de nieuwe woningwet op een rij gezet.

Lees meer op de website van Aedes.