Algemene Vergadering

In ons Woonmagazine van afgelopen december is de datum 28 juni 2017 voor de Algemene Vergadering genoemd. Door de verplichte overgang naar marktwaardering van ons bezit is het afronden van de jaarrekening 2016 en het afgeven van de goedkeurende accountantsverklaring vertraagd. Dit is veroorzaakt door afwijkingen in het automatiseringssysteem. Landelijk hebben meerdere woningcorporaties hiermee te maken. De Raad van Commissarissen heeft dan ook besloten om de Algemene Vergadering naar het najaar te verplaatsen.

De belangrijkste reden is dat wij open en transparant willen communiceren met onze huurders en dus ook over de financiën van Woningbouwvereniging Poortugaal. Daar hoort als jaarlijks sluitstuk een goedkeurende accountantsverklaring bij. Later dit jaar ontvangen de huurders van ons de uitnodiging voor de Algemene Vergadering. Voor meer uitleg over de betekenis van marktwaardering verwijzen wij u naar pagina 9 van ons laatste Woonmagazine.