Onderzoek per e-mail KWH

Het kan zijn dat u per e-mail wordt gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek vanuit KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector). Dit is vanuit onze brancheorganisatie Aedes georganiseerd. Het zou heel fijn zijn als u zou willen meewerken aan dit onderzoek.