Algemene Vergadering: alle documenten staan online.

Ter voorbereiding op de Algemene Vergadering op 24 juni 2015 staan vanaf 15 juni alle documenten online. Dit zijn het concept van het gehele jaarverslag 2014 , de korte samenvatting van het jaarverslag 2014 en de notulen van vorig jaar. Ook staat inmiddels de goedkeurende verklaring van de accountant online.

Bekijk hier de stukken.