Algemene Vergadering 2015

Gisteravond heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering plaatsgevonden. Het jaarverslag 2014, inclusief jaarrekening 2014, is met meerderheid van stemmen vastgesteld onder gelijktijdige decharge voor het beleid. De heer Kranenburg is met meerderheid van stemmen herbenoemd. De heer Van der Stoep is met meerderheid van stemmen benoemd als nieuw RvC lid en vervangt de heer Ponstein.