Even voorstellen

Onze nieuwe directeur-bestuurder per 1 december 2020 is de heer Jacques Reniers. Hij gaat René Kouters vervangen die van zijn pensioen gaat genieten.

Ons nieuwste lid van de Raad van Commissarissen is Eric Roodnat. De heer Roodnat is in de plaats gekomen van Jan Willem van der Meer. Raymond van Praag heeft de voorzittersrol overgenomen van Jan Willem van der Meer.

Wij bedanken René Kouters en Jan Willem van der Meer voor hun inzet de afgelopen jaren! Mocht u nog telefonisch afscheid willen nemen, neem dan contact met ons op.