Huursombenadering

Vanaf 2017 geldt voor alle woningcorporaties de huursombenadering. De huursomstijging is het bedrag van alle huurverhogingen van de zelfstandige sociale huurwoningen bij elkaar. Hieronder valt ook de huurverhoging van (op)nieuw verhuurde woningen (huurharmonisatie als een woning wisselt van huurder). De maximale huursomstijging is inflatie plus 1 %. De inflatie bedraagt 1,4 %, de maximale huursomstijging 2018 bedraagt 2,4 %. Hieronder kunt u een video bekijken over de huursombenadering.