Woningbouwvereniging Poortugaal bestond 100 jaar!

Woensdag 18 april is de feestelijke Algemene Vergadering gehouden en op donderdag 19 april, de officiële jubileumdag, hebben we zelf een attentie bij de huurders bezorgd.

Algemene Vergadering
Dit was een feestelijke editie in het kader van het 100 jarig bestaan. De heer Kouters blikte kort terug op 100 jaar WBV Poortugaal. Daarna hield burgemeester, de heer Wagner, een prachtige toespraak. Twee leden van de Klankbordgroep gaven een korte toelichting over het werk van de Klankbordgroep en na de pauze was er een quiz waarbij leuke prijzen werden gewonnen.

Attentie bij de huurders bezorgd
Directeur-bestuurder René Kouters, de leden van de Raad van Commissarissen en alle medewerkers gingen afgelopen donderdag de wijken in met de gele DriveToConnect bus om bij de huurders een attentie te bezorgen. Dit was een doosje met daarop de tekst: Bedankt dat u onze huurder bent! In dit doosje zaten zakjes kruiden inclusief potjes. Ook onze overige leden (niet huurders) kregen deze attentie.

IMG_1515516

Wat hebben wij gedaan?
Sinds februari is de tentoonstelling Woningbouwvereniging Poortugaal 100 jaar dicht bij huis! geopend in de Oudheidkamer. Deze loopt t/m juni. WBV Poortugaal heeft nieuwe panelen geschonken aan de Oudheidkamer en dus indirect aan de inwoners van Albrandswaard. Elke maand kunnen huurders met het huurcontractnummer een cadeaubon winnen. Daarnaast kunnen buren elkaar nomineren voor een ‘beste buur’ taart. Directeur-bestuurder René Kouters gaat dit jaar persoonlijk langs bij de huurders die langer dan 40 jaar huren.

Toekomstige activiteiten: op 12 september is de reguliere Algemene Vergadering en op zaterdag 6 oktober is het kantoor van WBV Poortugaal open tijdens ‘De dag van het huren’.

Foto’s zijn gemaakt door FotoSjors.