Nieuwe collega Conny Overeem

We hebben een nieuwe collega Conny Overeem. U kunt bij haar terecht voor alle vragen over het houden van toezicht op de woonomgeving en het bemiddelen bij conflict- en overlastsituaties.