Sociaal huurakkoord – Huurbevriezing en huurverlaging in 2020

In 2018 hebben corporatiekoepel Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord afgesproken. Hierin is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of huurbevriezing kunnen aanvragen. Deze afspraken zijn wettelijk niet verplicht. Woningbouwvereniging Poortugaal heeft ingestemd met het Sociaal Huurakkoord en past het in 2020 toe op basis van de uitwerking maatwerkafspraken tussen Aedes en de Woonbond.

Wie kan huurbevriezing vragen? 

Huishoudens met een laag inkomen

Persoonshuishouden Kale huur Inkomen
        1 persoon tussen € 619,01 en € 737,14 tot en met € 15.500,00
    2 personen tussen € 619,01 en € 737,14 tot en met € 26.500,00
3 personen of meer tussen € 663,40 en € 737,14 tot en met € 33.500,00

 

Huishoudens met een midden inkomen

Persoonshuishouden Kale huur Inkomen
        1 persoon hoger dan € 737,14 € 15.501,00 tot en met € 27.000,00
    2 personen hoger dan € 737,14 € 26.501,00 tot en met € 37.000,00
3 personen of meer hoger dan € 737,14 € 33.501,00 tot en met € 43.500,00

 

Wat houdt huurbevriezing in?

Huurbevriezing betekent dat de huurverhoging per 1 juli 2020 niet doorgaat.

Hoe vraag ik huurbevriezing aan?

U kunt het schriftelijk (Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal) of via e-mail (info@wbvpoortugaal.nl) bij ons aanvragen vóór 1 juli 2020. Stuur met uw aanvraag de volgende documenten mee:

  • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt wie er op uw adres zijn ingeschreven.
  • Originele inkomensverklaring 2019 of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 van alle personen ouder dan 18 jaar die vermeld staan op het uittreksel BRP. U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden via Mijn Belastingdienst. Hierbij heeft u uw Digid nodig. Of u belt de BelastingTelefoon 0800–0543. Hierbij heeft u uw burgerservicenummer nodig.
  • Eventueel actuele inkomensgegevens.

Huurverlaging

Wie kan huurverlaging vragen? 

Huishoudens met een laag inkomen

Persoonshuishouden Kale huur Inkomen
        1 persoon hoger dan € 737,14 tot en met € 15.500,00
    2 personen hoger dan € 737,14 tot en met € 26.500,00
3 personen of meer hoger dan € 737,14 tot en met € 33.500,00

 

Wat houdt huurverlaging in?

Bij huurverlaging wordt de huur verlaagd tot onder de ‘rekenhuur’ van € 737,14 waardoor er recht is op huurtoeslag.

Wat is rekenhuur?

Dat is de kale huur plus maximaal € 48,00 aan servicekosten waarvoor huurtoeslag mogelijk is. Dat zijn servicekosten voor:

  • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimten.
  • Verlichting en verwarming gemeenschappelijke ruimten.

Hoe vraag ik huurverlaging aan?

U kunt het schriftelijk (Dorpsstraat 80, 3171 EH Poortugaal) of via e-mail (info@wbvpoortugaal.nl) bij ons aanvragen. Stuur met uw aanvraag de volgende documenten mee:

  • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) waaruit blijkt wie er op uw adres zijn ingeschreven.
  • Originele inkomensverklaring 2019 of definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019 van alle personen ouder dan 18 jaar die vermeld staan op het uittreksel BRP. U kunt uw inkomensverklaring zelf downloaden via Mijn Belastingdienst. Hierbij heeft u uw Digid nodig. Of u belt de BelastingTelefoon 0800–0543. Hierbij heeft u uw burgerservicenummer nodig.
  • Eventueel actuele inkomensgegevens.