Maatregelen coronavirus

Het kabinet heeft op 19 mei aangegeven om stapsgewijs een aantal versoepelingen van de maatregelen in te voeren. Op dit moment zijn de maatregelen in Nederland nog steeds erop gericht het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Wij nemen hier natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid in.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Concreet betekent dit dat zoveel mogelijk medewerkers vanuit huis werken. Uiteraard blijven wij telefonisch bereikbaar. Wij komen echter niet bij u thuis, tenzij er sprake is van spoed. Wij rekenen op uw begrip en medewerking dat wij onze dienstverlening de komende periode op minimaal niveau uitvoeren.

Wat betekent dit voor onze huurders?

  • Ons kantoor blijft voorlopig gesloten. De open inloop vervalt en u kunt alleen op afspraak langskomen. Wij zijn telefonisch bereikbaar.
  • Alleen als er sprake is van spoed, komen wij bij u thuis. In dat geval vragen onze medewerkers eerst of u of uw huisgenoten griepachtige klachten hebben (verkoudheid, hoesten of koorts). Bij spoed gaat om situaties waarbij de veiligheid in het geding is. Denk bijvoorbeeld aan een gaslek, waterschade of een complex waar de lift het niet doet. Maar ook in geval van een CV die uitvalt of als u geen warm water heeft. Vanzelfsprekend blijven wij voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar.
  • Vooralsnog gaan werkzaamheden buiten aan onze woningen en in lege woningen wel gewoon door.
  • Alle bijeenkomsten/afspraken stellen we tot nader order zoveel mogelijk uit en proberen we een andere oplossing voor te vinden.

Waarom doen wij dit?
Wij volgen de richtlijn van de Rijksoverheid en het RIVM, die zegt: mensen moeten zoveel mogelijk thuiswerken. Voor Woningbouwvereniging Poortugaal betekent dit dat onze medewerkers vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk vanuit huis werken. Zowel uw gezondheid als die van onze collega’s staat voorop. We realiseren ons dat dit een ingrijpende maatregel is en wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie
Wij vragen u voor de laatste informatie regelmatig te kijken op: www.rivm.nl. Het RIVM heeft voor algemene vragen over het coronavirus (COVID-19) een landelijk informatienummer opengesteld: 0800-1351.

Let op: de situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Ook de manier waarop wij hiermee omgaan, bekijken wij van dag tot dag. Onze aanpak kan in de loop van de tijd dus veranderen. Op deze plek houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte. De inhoud van dit bericht wordt wanneer nodig bijgewerkt.

Klik hier om het bericht van René Kouters te lezen.