Huurverhoging 2016 beperkt tot 0,6% inflatie

WBV Poortugaal heeft besloten in 2016 geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren, maar uitsluitend de inflatie van 2015 – dit was 0,6% – toe te passen voor alle groepen huurders.

Waarom?
De overheid biedt woningcorporaties, net als in voorgaande jaren, de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Zij wil hiermee bevorderen dat mensen met een hoger inkomen doorstromen naar duurdere huur- of koopwoningen. WBV Poortugaal ondersteunt dit beleid, maar heeft besloten hier in 2015 en 2016 van af te wijken om ook de betaalbaarheid te waarborgen voor onze huurders.

Persoonlijke brief vóór 1 mei
De inflatievolgende huurverhoging van 0,6% gaat in per 1 juli 2016. Alle huurders krijgen vóór 1 mei een voorstel tot huurverhoging van de huurprijs per 1-7-2016 van WBV Poortugaal met een toelichting en de huurkrant.