WOZ-beschikking

Als huurder ontvangt u van de gemeente Albrandswaard, via het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) vanaf 2016 jaarlijks een WOZ-beschikking. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken.

Meer informatie over SVHW?
Bekijk de website van het SVHW.

Puntenwaardering
In 2015 heeft het kabinet besloten om de WOZ-waarde mee te laten tellen in de puntenwaardering waarmee de maximale toegestane huurprijs voor een sociale huurwoning (huur tot en met € 710,68) wordt berekend. Jaarlijks kan de maximale toegestane netto (kale) huur veranderen door een andere WOZ-waarde. Dit hoeft geen direct gevolg te hebben voor uw netto huur omdat wij u niet de maximale toegestane netto huur in rekening brengen.

Bij het voorstel voor de huurverhoging ontvangt u van ons een overzicht met de puntenwaardering van uw woning. U kunt dan zien voor hoeveel punten de WOZ-waarde hiervan deel uitmaakt. Wilt u eerder van ons de puntenwaardering ontvangen dan kunt u deze bij ons opvragen.

Meer informatie over de woningwaardering?
Bekijk de website van de Rijksoverheid.
Bekijk de website van de Huurcommissie.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw huurwoning, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking, bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij het SVHW. Dit kan digitaal via Mijn SVHW door in te loggen met uw DigiD of schriftelijk naar SVHW, Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal.