Woningbouwvereniging Poortugaal matigt huurverhoging

Huurverhoging 2015
Woningbouwvereniging Poortugaal matigt huurverhoging van de gereguleerde (sociale) huurovereenkomsten als bijdrage aan betaalbaarheid

Afgelopen week ontvingen onze huurders het voorstel tot verhoging van de huurprijs per 1 juli 2015 (de huurverhogingsbrief). Voor de gereguleerde (sociale) huurovereenkomsten voeren we dit jaar de inkomensafhankelijke huurverhoging, zoals de regering die heeft vastgesteld, niet volledig door.

Huurbeleid 2015
WBV Poortugaal heeft vanuit het oogpunt van betaalbaarheid besloten in 2015 niet de wettelijk toegestane maximale huurverhoging te gaan toepassen. Wij voelen ons mede verantwoordelijk een bijdrage te leveren aan de betaalbaarheid van het wonen. Het basishuurverhogingspercentage wordt verlaagd met 1 %. Ook wordt het inkomensafhankelijke deel van het huurverhogingspercentage voor huishoudinkomens boven € 43.786,00 verlaagd met 1 %.

Wat betekent dit voor onze huurders?
Net als vorig jaar is de huurverhoging afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Er zijn drie inkomensklassen:

 • Huishoudinkomens tot en met € 34.229,00; Basishuurverhogingspercentage = 1,5 %
  Er zal een lager percentage worden aangehouden op het moment dat bij een huurverhoging van 1,5 % de huur boven de door ons vastgestelde streefhuur uitkomt.
 • Huishoudinkomens tussen € 34.229,00 en € 43.786,00 (middeninkomens); Basishuurverhogingspercentage 1,5 % + inkomensafhankelijk huurverhogingspercentage
  0,5 % = 2 %

  Er zal een lager percentage worden aangehouden op het moment dat bij een huurverhoging van 2 % de huur boven de maximale huur uitkomt.
 • Huishoudinkomens boven € 43.786 (hogere inkomens); Basishuurverhogingspercentage 1,5 % + inkomensafhankelijk huurverhogingspercentage 1,5 % = 3 %
  Er zal een lager percentage worden aangehouden op het moment dat bij een huurverhoging van 3 % de huur boven de maximale huur uitkomt.

Welke maximale huurverhoging heeft de regering voor 2015 vastgesteld?

 • tot € 34.229: inflatie (1%) + 1,5% (basishuurverhoging) = 2,5%
 • van € 34.229 tot € 43.786: inflatie (1%) + 1,5% (basisverhoging) + 0,5% (inkomensafhankelijk)= 3%
 • boven € 43.786: inflatie (1%) + 1,5% (basisverhoging) + 2,5% (inkomensafhankelijk)= 5%

Voor geliberaliseerde (vrije sector) huurovereenkomsten gelden andere regels, deze zijn opgenomen in de huurovereenkomst.

Download de toelichting huurverhoging sociale huurwoningen.

Download de toelichting huurverhoging vrije sector huurwoningen.

Bekijk hier de Huurkrant 2015.