Oog voor de toekomst/Duurzaam Albrandswaard

Op het duurzaamheidsplatform van de gemeente Albrandswaard leest u over de activiteiten, campagnes en vindt u advies. B.v. tips om energie te besparen of om uw tuin groener te maken.

Wilt u weten welke activiteiten over duurzaamheid er op lokaal en landelijk gebied zijn? Neem dan een kijkje bij de Duurzaamheidskalender. Daar ziet u ook waaraan u kunt deelnemen.

Lees meer op de website van de gemeente.

Nieuwe collega

Nancy Koedoot is op maandag 12 juni 2023 als (interim) managementassistent begonnen bij Woningbouwvereniging Poortugaal.

Ondersteuning

Het komend jaar ondersteunt Nancy ons op secretarieel gebied.

De werkdagen van Nancy zijn maandagochtend, dinsdag de hele dag en donderdagochtend. U kunt haar bereiken via 010-501 20 00.

Oog voor de toekomst

De gemeente Albrandswaard heeft oog voor de toekomst. Op het duurzaamheidsplatform leest u over de acties, campagnes en events. Maar tips om de tuin te vergroenen of om energie te besparen.

Daarnaast vindt u informatie over b.v. de zonnepanelen langs de snelwegen rondom Albrandswaard.

Het is zeker de moeite waard  om een kijkje te nemen.

Lees meer op de website van de gemeente.

Gesloten -Vacature Managementassistent/Communicatiemedewerker (tijdelijk voor een jaar)

U kunt niet meer reageren.

Wij hebben een tijdelijke vacature voor een Managementassistent/
Communicatiemedewerker (16/20 uur voor een jaar).

Wij zoeken iemand die onze directeur-bestuurder Jacques Reniers kan ondersteunen in het bijhouden van zijn agenda. Je regelt zijn afspraken, bewaakt de deadlines en denkt actief met hem mee. Op kantoor zorg je voor de dagelijkse gang van zaken en organiseer je bijeenkomsten, bereidt de vergaderingen voor en zorgt voor verslaglegging. Daarnaast breng je de communicatie van de organisatie naar een meer strategisch niveau. We zijn een kleine organisatie met elf medewerkers, dus de taken m.b.t.  communicatie, secretarieel en facilitair zijn lekker divers.

Is dit iets voor jou? Lees hier de hele vacaturetekst.

Inhoudelijke vragen
Heb je inhoudelijke vragen? Stuur een e-mail naar solliciteren@wbvpoortugaal.nl of  neem contact op met Jacques Reniers via 010-501 20 00.

Solliciteren
Stuur jouw cv en motivatie vóór 15 mei 2023 naar solliciteren@wbvpoortugaal.nl.

Planning
De 1e gesprekken voeren we in de twee weken daarna.

Vacature lid Raad van Commissarissen

U kunt niet meer reageren.

De Raad van Commissarissen is op zoek naar een lid voor de raad met de portefeuille Financiën.

Heeft u interesse? Lees hier de gehele vacature.

Inhoudelijke vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Eric Roodnat (secretaris Raad van Commissarissen), telefoonnummer 06-81067140. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij bestuurssecretaris Hans Eimers, telefoonnummer 06-12435539. U kunt uw vraag ook per email aan ons voorleggen via hans@wbvpoortugaal.nl.

Solliciteren
U wordt verzocht te reageren uiterlijk 18 april 2023. Uw motivatiebrief en cv kunt u mailen naar solliciteren@wbvpoortugaal.nl.

Planning
De 1e gesprekken staan gepland op 28 april 2023 en vervolggesprekken op 8 mei 2023. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een toetsing door de Autoriteit Woningcorporaties (AW) maken deel uit van deze procedure.

Nieuwe medewerker

Wij hebben een nieuwe collega. Cindy Ingenkamp is op 14 maart 2023 bij WBV Poortugaal komen werken als medewerker Sociaal beheer.

In deze functie verleent Cindy o.a. hulp bij sociale problematiek en voert zij overlastgesprekken. Daarnaast heeft Conny regelmatig overleg met (sociale) partners in de wijk. Denk hierbij aan de politie, vluchtelingenwerk, de gemeente, het wijkteam en Stichting Welzijn Albrandswaard.

Als er zaken zijn die u wilt bespreken, kunt u dit aan Cindy doorgeven.

Herontwikkeling Poortugaal een stap verder

Op donderdag 9 maart 2023 ondertekenden Jacques Reniers (directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Poortugaal) en Richard Polder (Wethouder Wonen Gemeente Albrandswaard) een samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van Poortugaal West.

In de overeenkomst staan de afspraken tussen de woningbouwvereniging en de gemeente Albrandswaard over vernieuwing van de Schutskooiwijk en de ontwikkeling van de naastgelegen grond.

Meer informatie hierover leest u hier.

Landelijke Opschoondag 18 maart 2023

De Landelijke Opschoondag is dé dag om in actie te komen. Maak samen de straat en omgeving een stukje schoner. Want in een schone omgeving is het prettiger om te wandelen, te spelen en te wonen.

Gemeente Albrandswaard

De gemeente doet mee aan de landelijke actie en ondersteunt dit met initiatieven zoals:

  • Opschoonmaterialen, zoals papierknijpers, handschoenen en vuilniszakken
  • Minimaal honderd viooltjes per initiatief om de buurt op te fleuren
  • Promotiemateriaal om kenbaarheid te geven aan uw initiatief.

Doet u liever alleen of met een klein groepje mee? Dan kunt u bij de gemeente materiaal en viooltjes aanvragen.

Hoe doet u mee?

Meld uiterlijk vandaag uw initiatief aan via onzetoekomstisduurzaam@bar-organisatie.nl. De gemeente neemt dan contact met u op voor de benodigde spullen.

Regioakkoord Rotterdam over de bouw van 22.500 nieuwe woningen

Goed nieuws voor woningzoekenden in de regio Rotterdam. Op 27 januari 2023 tekenden 14 gemeenten en 22 woningcorporaties het Regioakkoord om 22.500 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren voor 2030. Dat betekent een substantiële uitbreiding van de woningvoorraad.

Gewoon wonen in de regio Rotterdam is weer een stuk dichterbij gekomen met het tekenen van het Regioakkoord. De afspraken tussen gemeenten en woningcorporaties geven aan dat het ernst is met het aanpakken van het woningtekort.

Annemarieke van Ettinger-van Herk (directeur Maaskoepel) is blij met het akkoord. “Met ons manifest “Gewoon Wonen” hebben de corporaties in de regio grote ambitie getoond. Ik ben blij dat er met ons nu afspraken zijn gemaakt over het bouwen van 22.500 sociale huurwoningen door de corporaties. Het gaat nu om twee dingen: het waarmaken van die belofte en het verder opplussen van de sociale ambities. Ik merk dat bij de corporaties keihard wordt getrokken aan de realisatie, ook met initiatieven zoals ‘De Rotterdamse Bouwversnelling’, dus dit is een eerste stap en zeker niet de laatste.”

Dat de woningnood hoog is, blijkt wel uit het aantal woningzoekenden dat in 2022 in de regio voor het eerst meer dan 200.000 betrof. Naast nieuwbouw blijven woningcorporaties zoeken naar andere manieren zoeken om woningzoekenden te helpen.

Het vorige Regioakkoord uit 2019 zag er heel anders uit. De stad Rotterdam meende toen juist met minder sociale woningen toe kunnen en de regio juist met wat meer. Per saldo betekende het een krimp van de sociale woningvoorraad. Dat was nu ondenkbaar.  “Het denken over betaalbaar wonen is nu echt omgeslagen. Dat kunnen we alleen maar toejuichen”, aldus Van Ettinger-van Herk.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Energieleveranciers en maatschappelijke organisaties hebben een Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Om zo te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen door de gestegen prijzen. Het noodfonds biedt vanaf 7 februari 2023 tot uiterlijk 1 april 2023 ondersteuning aan huishoudens met een laag inkomen.

Wie komt in aanmerking voor extra ondersteuning? 

Huishoudens kunnen een beroep doen op het Noodfonds Energie als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Huishoudens met een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Voor alleenstaanden is dat minder dan € 2.980,00. Voor samenwonenden is dat minder dan € 3.794,00. Deze bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld.
  • Huishoudens hebben zelf een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier. De rekening is hoger dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Hoeveel steun kunnen huurders krijgen?

  • Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat lager is 160% van het sociaal minimum, betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 10% van het bruto-inkomen.
  • Bij huishoudens met een gezamenlijk bruto-inkomen dat ligt tussen 160 en 200% van het sociaal minimum, betaalt het noodfonds het deel van de energierekening dat uitkomt boven 13% van het bruto-inkomen.

Doe de check of u in aanmerking komt voor een bijdrage uit het noodfonds

Lees alle informatie hier.