Nieuwe collega

Nicky van de Lagemaat is sinds 4 januari 2023 tijdelijk werkzaam bij Woningbouwvereniging Poortugaal.

Ondersteuning

De komende maanden ondersteunt Nicky ons op secretarieel gebied.

De werkdagen van Nicky zijn dinsdagochtend, woensdag en donderdagochtend. U kunt haar bereiken via 010-501 20 00.

 

Prestatieafspraken 2023-2024

De in Albrandswaard werkzame woningcorporaties, hun huurdersvertegenwoordigingen en de gemeente Albrandswaard hebben in december prestatieafspraken gesloten voor een periode van twee jaar: 2023 en 2024. Net als bij eerdere prestatieafspraken is de overeenkomst een uitwerking van de Woonvisie Albrandswaard 2016-2025. Daarnaast is er rekening gehouden met landelijke en regionale regelgeving.

De nieuwe prestatieafspraken zijn voor een deel een voortzetting van de afspraken van 2021-2022. Zo wordt uiteraard aandacht besteed aan de stijgende behoefte aan woningen en de verdeling, betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Aanvullend worden afspraken gemaakt over duurzaamheid en actuele thema’s als energiearmoede.

Daarnaast wordt in de afspraken een nadrukkelijke koppeling gemaakt met het vraagstuk Wonen en Zorg. Er is oog voor geclusterd wonen, ontmoeten en het creëren van mogelijkheden tot het langer veilig thuis wonen. De gemeente zet samen met de corporaties in op het uitwerken van een Woonzorgvisie en bijbehorend Uitvoeringsprogramma.

“We zijn als corporaties tevreden met de gezamenlijke afspraken die we maakten met de gemeente en de huurdersvertegenwoordiging(en) op het gebied van wonen, zorg en leefbaarheid. We zien dat er een grote stap in de goede richting is gemaakt wat betreft de woonopgave. De woningnood is hoog en wij zullen de komende jaren eraan blijven trekken om meer ruimte en mogelijkheden te creëren voor sociale woningbouw”, aldus Jacques Reniers, directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Poortugaal.

“Voor alle partijen is het prettig dat we als gemeente samen met de woningcorporaties en  hun huurders goede gezamenlijke afspraken hebben kunnen maken voor de komende twee jaar”, meldt wethouder Richard Polder. “We blijven ons samen inzetten om de huidige en toekomstige huurders prettig te laten wonen in een mooie Albrandswaardse woonomgeving.”

De prestatieafspraken zijn gemaakt met de corporaties Wooncompas, Woningbouwvereniging Poortugaal, Woonzorg Nederland en Havensteder. Alle corporaties betrokken hierbij hun huurdersvertegenwoordiging, waaronder Klankbordgroep WBV Poortugaal, Bewonersraad Progressie en Huurdersalliantie De Brug.

Nieuwe collega

Jolanda van der Padt is sinds 1 november 2022 werkzaam bij Woningbouwvereniging Poortugaal.

Ze is al geruime tijd werkzaam binnen de corporatiesector.
Bij WBV Poortugaal is zij aan de slag gegaan als financieel administratief medewerker.

Start plaatsen zonnepanelen

Woningbouwvereniging Poortugaal is samen met Wocozon gestart met het plaatsen van zonnepanelen. Onze huurders krijgen de kans om te kiezen voor zonnepanelen. Wij nemen hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om huurders te beschermen tegen de stijgende energieprijzen. In de aankomende maanden plaatst Woningbouwvereniging Poortugaal bij 180 woningen zonnepanelen. De komende jaren krijgen huurders van nog eens 700 woningen de mogelijkheid om te kiezen voor zonnepanelen.

Jaarverslag en goedkeurende accountantsverklaring 2021

Jaarverslag 2021

Ons jaarverslag 2021 is gepubliceerd. Met dit jaarverslag informeren wij onze huurders, belanghouders en iedereen die interesse heeft in wat wij in het afgelopen jaar gedaan hebben. In de inleiding neemt Jacques Reniers u kort mee in de resultaten.

Lees hier ons jaarverslag en wat er speelde in 2021.

Kantoor gesloten i.v.m. Pinksteren

Maandag 6 juni 2022 is ons kantoor gesloten vanwege Pinksteren.

In geval van calamiteiten zoals brand, inbraak, ernstige lekkages, verstopte riolering, stormschade of problemen m.b.t. gas en elektra kunt u het noodnummer bellen 06-51 98 67 02.

Op dinsdag 7 juni 2022 is ons kantoor weer vanaf 8.30 uur tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar en vanaf 9.00 uur op afspraak geopend.

Wij wensen u fijne feestdagen.

Tuintjesmarkt Poortugaal

Op zaterdag 4 juni 2022 wordt een Tuintjesmarkt gehouden.

Iedereen die in Poortugaal woont, kan zich opgeven om spullen vanuit eigen tuin of stoep te verkopen.  Aanmelden kan via activiteitenpoortugaal@hotmail.com. Op vrijdag 3 juni wordt om 19:00 uur de kaart met alle deelnemende adressen bekend gemaakt op de Facebookgroep ‘activiteiten poortugaal’.

Op de Tuintjesdag bent u harte welkom van 11.00 tot 17.00 uur.

Nep e-mails

Let op: er worden weer nepmails verstuurd die van DigiD of MijnOverheid lijken te komen. Het gaat om een e-mails waarin staat dat u bijna € 300,00 krijgt ‘op basis van de financiële effecten door de COVID-19 pandemie’.

Trap hier niet in! Als u op de link in de e-mail klikt, kunnen criminelen bij uw bankrekening komen.

Lees meer over deze nep e-mails op www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/mijnoverheid-oplichtingstruc-leidt-tot-identiteitsfraude-of-spoofing

Nieuwe collega Zakia Boussikhan

Zakia Boussikhan is sinds 8 maart tijdelijk werkzaam bij Woningbouwvereniging Poortugaal.

Huisbezoek

De komende maanden gaat Zakia langs bij onze huurders in de Schutskooiwijk voor een huisbezoek. Dit is een gesprek waarin Zakia o.a. uw woonwensen opneemt en het mogelijke verhuisproces bespreekt.

De huisbezoeken beginnen in de Repelstraat. Wij hebben het voornemen om het sloop-nieuwbouwproject fasegewijs uit te voeren, van west naar oost. Daarna komen de andere straten aan de beurt.

Wilt u eerder een gesprek? Neem dan contact met ons op via 010-501 20 00. De werkdagen van Zakia zijn maandag, dinsdag en vrijdagochtend.

Wijziging telefonische bereikbaarheid

Wijziging openingstijden kantoor

Vanaf 31 januari 2022 is onze telefonische bereikbaarheid tijdelijk gewijzigd. Op maandag t/m vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur. Ons telefoonnummer is 010-501 20 00.

Graag zetten wij onze openingstijden nog even voor u op een rijtje:

Op afspraak geopend

Ons kantoor is alleen op afspraak geopend. Door op afspraak te werken, verbeteren wij onze dienstverlening. Een medewerker verwacht u op het afgesproken tijdstip en kan u goed voorbereid helpen. U kunt telefonisch een afspraak maken via 010-501 20 00.

Woondiensten

Heeft u een vraag over huurzaken? Informatie en antwoord op veel vragen vindt u op onze website. U kunt ook via onze website huurzaken regelen. Heeft u liever per e-mail contact? Stuur dan een bericht naar info@wbvpoortugaal.nl.

Telefonisch spreekuur afdeling Techniek & ontwikkeling

Het telefonisch spreekuur voor uw reparatieverzoeken en andere vragen van technische aard is op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 10.00 uur. Ook via onze website kunt u eenvoudig een reparatie aan ons doorgeven. www.wbvpoortugaal.nl/ik-wil-een-reparatie-melden/.