Wetswijziging huurtoeslag 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet op de huurtoeslag gewijzigd en zijn de maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen. Hierdoor wordt de huurtoeslag geleidelijk en over een langer inkomenstraject afgebouwd. Het is zeker de moeite waard om te kijken of u in 2020 recht heeft op huurtoeslag!

De wijziging van de wet zorgt ervoor dat iemand door een geringe inkomensstijging, niet direct het recht op huurtoeslag verliest. Vanaf 1 januari 2020 loopt de huurtoeslag geleidelijk terug bij een inkomensstijging. Ook komen nu meer huishoudens met deze nieuwe regeling in aanmerking voor huurtoeslag.

Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.

Voorbeeld 1

U heeft AOW en een klein pensioen. U huurt een woning van € 605,00.

In 2019 had u geen recht op huurtoeslag. Uw jaarinkomen van € 22.900,00 zat net boven het maximum toegestane inkomen.

In 2020 is uw inkomen iets hoger, € 23.500,00. Doordat in 2020 de harde inkomensgrenzen zijn vervallen heeft u nu wel recht op huurtoeslag.

Voorbeeld 2

Een gezin van 4 personen. Zij huren een woning van € 650,00.

In 2019 had u geen recht op huurtoeslag. Uw jaarinkomen van € 35.000,00 zat boven het maximum toegestane inkomen.

In 2020 is uw inkomen hoger, € 38.000,00. Doordat in 2020 de harde inkomensgrenzen zijn vervallen, heeft u nu wel recht op huurtoeslag.

Het is dus zeker de moeite waard om te kijken of u in 2020 recht heeft op huurtoeslag en zo ja op welk bedrag! Ook als u voorheen geen recht had op huurtoeslag.

Maak een proefberekening op www.belastingsdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.

Heeft u recht op huurtoeslag, vraag deze dan aan op www.belastingdienst.nl/toeslagen.