Nultolorantie-beleid Hennep

Geen pardon voor illegale hennepteelt
Woningbouwvereniging Poortugaal hanteert een zogenaamd ‘nultolerantie’-beleid als het gaat om illegale hennepkwekerijen. Zodra wij bij een van onze huurders een illegale hennepkwekerij aantreffen, gaan wij meteen over tot een procedure voor het beëindigen van het huurcontract.

Waarom?
Het kweken van hennep is zeer gevaarlijk. De illegale kwekerijen verbruiken zeer veel stroom en water en er kan vrij eenvoudig kortsluiting en dus brand ontstaan. De kwekers brengen hiermee niet alleen zichzelf, maar ook omwonenden in gevaar.

Wat moet je doen als je denkt dat er een hennepkwekerij bij je in de buurt zit?
Vaak worden dankzij anonieme tips uit de buurt hennepkwekerijen ontmanteld. Verdachte kenmerken zijn bijvoorbeeld afgeplakte ramen, een vreemde geur, veel in- en uitlopen met vuilniszakken en bezoek op vreemde tijdstippen.

Als u vermoedt dat er in uw omgeving een hennepkwekerij zit, dan kunt u dit doorgeven aan de politie.

Bel 0900 8844 en vraag naar de wijkagent of bel met Meld Misdaad Anoniem telefoonnummer 0800 7000.

Dit zijn de vervolgstappen die worden genomen:

  1. De politie stelt gezamenlijk met de energieleverancier een onderzoek in.
  2. De huurder wordt door de politie aangehouden.
  3. De kwekerij wordt meteen ontmanteld.
  4. De huur van de woning wordt opgezegd (vrijwillig of na een procedure bij de rechtbank).
  5. De woning wordt zo snel mogelijk weer in de juiste staat gebracht en opnieuw verhuurd.
    De kosten voor de herstelwerkzaamheden en ontruimingskosten komen voor rekening van de huurder.